Z możliwością kąpieli?

23 kwietnia 2021

No aż tak, to chyba nie. Niemniej… proces oczyszczania katowickiej Rawy dobiegł końca.

Trwają ostatnie prace porządkowe wzdłuż rzeki. Prace były prowadzone etapami, a ich zakres, oprócz czyszczenia koryta rzeki, objął również porządkowanie zieleni i czyszczenie nawierzchni wzdłuż bulwarów Rawy. Porządkowaniem zajęły się Katowickie Wodociągi we współpracy z innymi miejskimi spółkami.

– To już kolejne porządkowanie Rawy. Trzy lata temu prowadziliśmy kompleksowe oczyszczanie w części od Brackiej do Sokolskiej, w tym na odcinkach podziemnych. Były to prace, które trwały kilka miesięcy. Wyrównano wtedy brzegi oraz półki rzeki. Teraz prowadzone były prace doraźne na odcinku od Rynku do ul. Bohaterów Monte Cassino. Prace zasadnicze już się zakończyły, a obecnie trwa porządkowanie terenu wzdłuż rzeki na bulwarach Rawy – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Główne prace prowadzone były przez Katowickie Wodociągi w dniach od 23 marca i zakończyły się w tym tygodniu. Do zadań spółki należało wyczyszczenie betonowego koryta wraz z przylegającymi do niego półkami. Prace zostały podzielone na etapy. W pierwszej kolejności z koryta Rawy wyciągane były różnego rodzaju śmieci, które pracownicy umieszczali na betonowych półkach. Następnie pakowano je do worków i przekazywano do utylizacji przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. W niektórych miejscach rzeki do wydobycia rzeczy zalegających na dnie konieczne było użycie koparki. Pracownicy biorący udział w czyszczeniu koryta Rawy przepracowali łącznie 592 godziny. W sumie z półek rzeki usunięto 24 tony osadu. Z koryta usunięto zalegające tam śmieci, w tym wielkogabarytowe, wśród których znalazła się między innymi lodówka.

Równolegle z pracami Katowickich Wodociągów rozpoczęło się porządkowanie terenów zielonych w pobliżu rzeki Rawy. Zadanie to realizowane jest przez Zakład Zieleni Miejskiej. Pracownicy odnawiają 120 ławek oraz małą architekturę znajdujące się wzdłuż koryta rzeki. Uporządkowano także roślinność, ze szczególnym uwzględnieniem korzeni wrastających w koryto rzeki. Ostatecznie wszystkie prace prowadzone przeze ZZM mają się zakończyć do końca kwietnia. W prace zaangażowany został także Miejski Zarząd Ulic i Mostów. Po zakończeniu prac przez Katowickie Wodociągi, MZUiM zajął się wykonaniem napraw i uzupełnieniem ubytków w nawierzchni bulwarów Rawy.

To już kolejne czyszczenie Rawy, które odbywa się w ciągu ostatnich 5 lat na zlecenie prezydenta Marcina Krupy. Wiosną 2018 rozpoczęło się kompleksowe oczyszczanie koryta rzeki. Pierwszy etap prac dotyczył działań ręcznych pod ulicą Sokolską. W dalszej kolejności oczyszczanie było prowadzone z wykorzystaniem sprzętu ciężkiego na wysokości ul. Mickiewicza. Prace polegały na wyrównaniu brzegów rzeki i czyszczeniu półek koryta. Dzięki inwestycji sprawdzono także, czy do Rawy nie są odprowadzane nielegalnie ścieki. W przypadku wykrycia takich miejsc, były one od razu usuwane. Kolejny fragment Rawy, który został objęty pracami, to odcinek od ul. Grundmanna do ul. Brackiej. Kompleksowe oczyszczanie prowadzone było do jesieni 2018 roku.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

Foto: D. Czapla