Z każdym dniem coraz bliżej

16 stycznia 2020

Do Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Jakie są megatrendy i kluczowe wyzwania 2020? Przekonamy się niebawem.

Zakres tematyczny XII Europejskiego Gospodarczego Kongresu obejmuje szerokie spektrum tematów gospodarczych, a jego opracowanie było możliwe dzięki zaangażowaniu partnerów, liderów opinii, ekspertów, którzy przez ostatnie dwa miesiące skierowali do nas swoje uwagi i sugestie. Już teraz agenda #EEC2020 zawiera blisko 160 sesji i paneli, a w połączeniu z zagadnieniami European Tech and Start-up Days tworzy przestrzeń do międzypokoleniowej, otwartej dyskusji o teraźniejszości i przyszłości świata.

Główne nurty

Zielony Ład
Jaki praktyczny wymiar zyskają i jak będą realizowane założenia Europejskiego Zielonego Ładu? Zmiany klimatu to wielkie wyzwanie naszych czasów, a idea zrównoważonego rozwoju wkracza we wszystkie dziedziny działalności człowieka i wpisuje się w strategie biznesowe. Ograniczenie emisji do atmosfery, transformacja sektora energii, wykorzystanie jej odnawialnych źródeł, gospodarka obiegu zamkniętego, racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz służące tym celom badania naukowe i technologie. Jak rozwijać się gospodarczo działając na rzecz środowiska i klimatu – to kluczowy temat kongresowych obrad.

Europa przyszłości
Tolerancja, solidarność, dialog, szacunek dla jednostki – tworzą szczególny soft power Europy. Wolność, bezpieczeństwo, kultura, środowisko to unikatowa europejska synteza. Ten globalny wpływ bywa słabo uświadamiany, niewykorzystywany. Co jest obecnie największą słabością Europy? A gdzie jest jej zbyt słabo wykorzystywany potencjał? Lekcja brexitu – czego nas nauczyła? Co ze spójnością? Przyszłość strefy euro. Nowy budżet UE – nowy układ sił? Rezygnacja z perspektywy rozszerzania UE – tymczasowa czy ostateczna? Europa i USA.

Transformacja energetyki

Sektor energii i dokonujące się w nim przeobrażenia mają kluczowe znaczenie dla realizacji idei zrównoważonej gospodarki. Światowa energetyka nadal eksploatuje ograniczone zasoby, których wykorzystanie wpływa na stan środowiska. Jak zmienia się nasze podejście do energii – jej wytwarzania i wykorzystania? Jak w transformacji energetyki pomaga wiedza, kreatywność, innowacje? Jakie technologie, trendy (OZE) mogą nadawać kierunek i tempo transformacji w najbliższym okresie?

Cyfryzacja
Główne trendy określające kierunek i tempo IV rewolucji przemysłowej. Obecna i potencjalna rola sztucznej inteligencji, internetu rzeczy, Big Data, przetwarzania w chmurze. Nowe możliwości i szanse; nowe ryzyka i zagrożenia.

Gotowi na gorsze czasy?
Trwa jedna z najdłuższych relatywnie dobrych faz cyklu koniunkturalnego. Spowolnienie w gospodarce eksperci zapowiadają od kilku już lat. Jego spodziewane skutki dla europejskiej gospodarki. Co może skutecznie przygotować polską i globalną gospodarkę na spowolnienie?

Biznes od nowa
Społeczno-ekonomiczne zmiany w sektorze usług wykorzystujących technologie mobilne i narzędzia ICT. E-commerce, e-biznes – ekspansja, nowe strategie, nowe narzędzia. Nowy konsument – wartości, preferencje, decyzje. Współdzielenie, rozproszenie, otwartość systemów, aktywność obywatelska w gospodarce, indywidualna przedsiębiorczość są niezwykle atrakcyjne dla klientów i dla wykonawców. Czy „uberyzacja” gospodarki to stymulator rozwoju? Biznes ery cyfrowej a idea gospodarki społecznej. Trendy nowej gospodarki – w dialogu z nowym klientem: #openbusiness #userdesign #customerdevelopment #freemium.

Ponadto w agendzie:
Światowy internet
E-commerce i technologie
Chmura w biznesie, biznes w chmurze
Sztuczna inteligencja
Sektor kosmiczny w Polsce i w Europie
Cyberbezpieczeństwo
Marka w erze cyfrowej
Youtuber, vloger, influencer…
Energia odnawialna w Polsce, w Europie, na świecie
Elektromobilność
Fotowoltaika – boom i co dalej?
Gospodarka obiegu zamkniętego
Stop smog
Technologie dla klimatu
Sprawiedliwa transformacja
Zmiany klimatyczne wyzwaniem dla miast
Wyzwania rynku pracy
Pracownicze plany kapitałowe
Neoliberalizm, populizm, globalizm
Narodowi czempioni
Power Speech by Power Woman
Biotechnologie
…i wiele innych.

Dział Konferencji PTWP

Foto: Archiwum