Wystawa młodych śląskich fotografów w Muzeum Śląskim w Katowicach: Kaja Rata, Krzysztof Szewczyk i Tomasz Liboska

12 lutego 2023

„Doświadczanie miejsca” to wystawa fotograficzna, która przedstawia jedne z najciekawszych projektów opowiadających o regionie, powstałych na Górnym Śląsku po 2010 roku. Jest refleksją nad relacją zachodzącą pomiędzy człowiekiem a przestrzenią, rozumianą jako miejsce do życia.

W ramach wystawy zostaną zaprezentowane fotografie Krzysztofa Szewczyka, Tomasza Liboski oraz Kai Raty, którzy w swoich cyklach fotograficznych ukazują historie związane z Górnym Śląskiem oraz jego industrialnym dziedzictwem. Wystawa pokazuje także zmianę, jaka następuje w obrębie śląskiej fotografii dokumentalnej.

Krzysztof Szewczyk w cyklu fotograficznym „Drżenie” bada ślady i historie związane ze zjawiskiem wstrząsów sejsmicznych. Temat odnosi się również do doświadczenia zbiorowego mieszkańców miast górniczych, czyli do fizycznego odczuwania wstrząsów i związanego z tym niepokoju. „Odwrót” to długoterminowy projekt realizowany na Górnym Śląsku od 2016 roku przez Tomasza Liboskę. Seria jest fotograficznym zapisem osób i miejsc, podszytym opowieścią o industrialnym dziedzictwie i ludziach żyjących w jego cieniu. Fotografie Kai Raty z cyklu „kajnikaj” tworzą poetycką opowieść z pogranicza jawy i snu, w której poszukuje ona drogi ucieczki z miejsca, w którym się urodziła i wychowała. Poprzez akt twórczy udaje jej się odczarować miejsce, w którym żyje, bo Śląsk wyłaniający się z prac ma kosmiczną aurę, jest osobliwy i tajemniczy.

Wspólnym mianownikiem dla wybranych cykli jest zjawisko doświadczania miejsca, które stanowi ważny temat w filozofii kultury. Wystawa uwidacznia także zmianę, jaka następuje stopniowo od pierwszej dekady XXI wieku w obrębie śląskiej fotografii dokumentalnej. Przez dziesięciolecia ukształtowała się charakterystyczna ikonografia regionu, zdominowana

przez tradycyjny czarno-biały dokument.

Foto: Kaja Rata

Nowe pokolenie twórców odchodzi od kanonu zarówno w zakresie estetyki, doboru tematów, jak i sposobu budowania fotograficznej opowieści.

Foto: Tomasz Liboska

Foto: Krzysztof Szewczyk

Kuratorka: Dominika Szczech

Wernisaż: 16.02.2023 godz. 18:00

Wystawa:  17.02–21.05.2023