Wyprzedzała swoją epokę

28 listopada 2016

Takich jak ona nie spotyka się na co dzień. W swoim podejściu pedagogicznym do dzieci i takiej wizji na to, jak ma wyglądać opieka i edukacja przedszkolna była ze wszech miar nowatorska. Była prekursorem! Krystyna Rudkowska dziś patronuje katowickiej Fundacji, która z imieniem wybitnej pedagog i psycholog dziecięcej obchodzi jubileusz 10-lecia.

 

img_4567

 

Pod skrzydłami Fundacji imienia Krystyny Rudkowskiej w Katowicach działa Społeczne Przedszkole Artystyczne i Młoda Akademia Artystyczna. Swoim zaangażowaniem, poświęceniem i ogromnym ciepłem, ogrzewa i to nie tylko artystycznie największe pociechy rodzica – dzieci.

W 2006 roku powołano Fundację, która roztoczyła opiekę nad przedszkolem. Nie było wówczas wątpliwości, że jej patronką zostanie założycielka przedszkola – Krystyna Rudkowska, wybitna polska psycholog i pedagog dziecięca. Jak mówi prezes Fundacji Teresa Karaszewska, takich osób jak Krystyna Rudkowska nie spotyka się codziennie. –  Był to człowiek, który w swoim podejściu pedagogicznym do dzieci i takiej wizji na to, jak powinna wyglądać opieka i edukacja przedszkolna niewątpliwie wyprzedzał swoją epokę – podkreśla Teresa Karaszewska.

Krystyna Rudkowska rozpoczęła swoją działalność jednak znacznie wcześniej – w latach 60., tworząc przedszkole o profilu artystycznym. Było to na tamte czasy, kiedy to placówki o tym charakterze były właściwie tylko „przechowalniami” bez programów edukacyjnych, zjawisko co najmniej niecodzienne. W opozycji do szarego, surowego i ponurego obrazu ówczesnej rzeczywistości, w którym dbałość o rozwój psychofizyczny najmłodszych była traktowana po macoszemu, stworzyła coś barwnego, nietuzinkowego i bogatego w wartości, dzięki którym młode tak chłonne na wszystko umysły miały szansę na wspaniały rozkwit mentalny, moralny, a nade wszystko artystyczny. Jako jedna z pierwszych, kiedy pozostali nauczali głównie języka rosyjskiego, rozpoczęła przedszkolne kształcenie w języku angielskim. Edukacja poprzez sztukę – to motto, jakie przyświecało Krystynie Rudkowskiej. Zdaniem patronki takie założenie uwrażliwia na otaczający nas świat.

A więcej a ten temat już  najbliższym wydaniu Gońca Górnośląskiego, które w dystrybucji już 1 grudnia.

Hanna Grabowska-Macioszek