Wyjdź z neta – spróbuj offline

16 maja 2017

Zapraszamy na spektakl Teatru Forum pt. CYBERHOLIK. Projekt o tym samym tytule ma na celu profilaktykę uzależnień od gier i Internetu w szkołach głównie na terenie miasta Katowice. Spektakl finałowy dla rodziców i mieszkańców zostanie wystawiony już 2 czerwca w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” o godz. 18.00.

 

 

 

Obecnie odbywają się  zjazdy grupy przygotowującej spektakl. „Stworzony z młodzieżą spektakl pt.  CYBERHOLIK poruszy problem uzależnień behawioralnych (gry i Internet).
Jego celem będzie dostarczenie wiedzy na temat tego typu uzależnień, ukształtowanie umiejętności reagowania na ich przejawy” – mówi Agnieszka Pryca – prezes zarządu Fundacji Centrum Rozwoju NoDrama. Spektakl Finałowy odbędzie się 2 czerwca
o godz. 18.00 w Miejskim Domu Kultury „Koszutka”. Wstęp wolny, ale obowiązują zapisy (zapisy@nodrama.org.pl).

Spektakl ma interaktywny charakter. W Teatrze Forum w odróżnieniu od tradycyjnych spektakli nie ma widzów, ale są widzo-aktorzy. Od tradycyjnych widzów różnią się tym, że mogą oni zaproponować swoje rozwiązanie problemu. W wybranym przez siebie momencie widzo-aktor może wejść na scenę, wcielić się w rolę głównego bohatera i zmienić bieg wydarzeń. (Boal Augusto. Games for Actors and NonActors. London: Routledge, 1992.)

Z badań przeprowadzonych przez organizatora w wybranych śląskich szkołach wynika, że 84,45% respondentów korzysta z Internetu codziennie. Pozostali deklarują korzystanie kilka razy w tygodniu lub rzadziej. Kolejne wnioski z ankiet to, że jedynie 21,11 % rodziców wie, co ich dzieci robią w Internecie. O problemie coraz głośniej mówią psychologowie w Śląskiem i w całej Polsce. Na numer infolinii Fundacji Dzieci Niczyje 800 100 100 średnio trzy razy w tygodniu dzwonią rodzice zaniepokojeni uzależnieniem swoich dzieci od komputera. Najczęściej młodzi ludzie, u których występuje uzależnienie od Internetu, mają od 13 do 18 lat.

Od 1 marca 2017 odbywa się szereg działań projektowych jak: przygotowanie spektaklu z młodzieżą – warsztaty ze specjalistami, interaktywne spektakle Teatru Forum oraz warsztaty dla młodzieży i nauczycieli w szkołach, spektakl Teatru Forum dla mieszkańców oraz warsztaty psychologiczne dla rodziców. Dodatkową atrakcją dla młodzieży pracującej nad spektaklem są warsztaty emisji głosu z wokalistą Magdaleną Kucharską.

Działania Fundacji Centrum Rozwoju NoDrama skupiają się wokół propagowania metody dramy w edukacji i akcji na rzecz osiągania zmiany społecznej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wyrównywanie szans grup defaworyzowanych.

Partnerem projektu jest Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks. Projekt sfinansowano ze środków Fundacji PZU.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny, ale ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia pod mailem:

Zapisy@nodrama.org.pl, tel. 731 917 193
Więcej o projekcie: www.nodrama.pl