Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ma swoje rondo w Katowicach

12 stycznia 2023

Radni Katowic przyjęli uchwałę i nadali rondu w Piotrowicach nazwę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Katowice przygotowują się także do kolejnego finału WOŚP. W niedzielę 29 stycznia na ulicach Katowic ponownie spotkamy wolontariuszy Orkiestry, która zagra już po raz trzydziesty pierwszy. W tym roku gramy pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!”.

Już od ponad 30 lat w wielu miastach działają lokalne sztaby, do których zgłaszają się wolontariusze kwestujący na ulicach w dzień finału. Z aparatury zakupionej przez Fundację WOŚP korzystają m.in. noworodki, którym badany jest słuch. Sprzęt zakupiony przez Fundację wykorzystywany jest w placówkach medycznych również działających w Katowicach. Dlatego prezydent Marcin Krupa przychylił się do pomysłu Młodej Lewicy i polecił przygotowanie uchwały honorującej WOŚP w Katowicach.

– W Katowicach od lat gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy! Teraz w naszym mieście, poprzez nadanie katowickiemu rondu przy ul. Armii Krajowej nazwy „Rondo im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, uhonorowaliśmy Fundację WOŚP oraz miliony Polaków – wolontariuszy i ludzi dobrej woli, którzy wspierają tę piękną ideę bezinteresownego pomagania! – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Tabliczka z nazwą ronda będzie też wyjątkowa – bo chcemy, by znalazło się na niej logo Fundacji – czyli znane wszystkim „serduszko” – dodaje prezydent.

W Katowicach do tegorocznego finału Orkiestry przygotowuje się pięć sztabów, które będą znajdować się w: Miejskim Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”, Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Wańkowicza na os. Witosa, siedzibie Fundacji „Elementarz”, Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Koszutce oraz siedzibie Fundacji z Pasją w Szopienicach. Każdy sztab przygotowuje atrakcje dla mieszkańców. Oczywiście, jak co roku, sporo będzie działo się pod Spodkiem. Podobnie będzie przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym przy ul. Ceglanej gdzie oprócz Orkiestrowej zabawy dodatkowo będzie możliwość wykonania badań profilaktycznych.

Finały WOŚP mają charakter charytatywny, a swoim zasięgiem wykraczają daleko poza granice Polski. Za pozyskane środki fundacja kupuje specjalistyczny sprzęt medyczny, który przekazuje szpitalom w całej Polsce. W ciągu 30 lat fundacja zebrała ponad 1,75 mld złotych, za które kupiła 69 tys. urządzeń wspierających polską medycynę.

Na przestrzeni lat ze wsparcia fundacji wielokrotnie korzystały katowickie szpitale. Między innymi po katastrofie w hali wystawowej w Katowicach w styczniu 2006 r. fundacja zakupiła sprzęt dla 5 specjalistycznych jednostek ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast w 2019 r. otwarto nową Pracownię Rezonansu Magnetycznego ze sprzętem o wartości prawie 6 mln złotych w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice