Węgierski trawnik na Śląskim

8 czerwca 2017
Nowa murawa dla Stadionu Śląskiego już jest przygotowywana do transportu do Chorzowa. Teraz będzie wycinana i ładowana do specjalnych tirów chłodni.
Trawa wybrana została ze specjalnej plantacji pod Budapesztem i spełnia wszystkie kryteria przewidziane dla trawy sportowej stosowanej na stadionach. Taki trawnik sportowy został zainstalowany między innymi na EURO 2008. Murawa w specjalnych chłodniach ma dotrzeć na stadion w przyszłym tygodniu.
Nad całością procesu położenia nawierzchni czuwa Richard Hayden, który jest niezależnym od wykonawców i dostawców, ekspertem i konsultantem w zakresie nawierzchni trawiastych dla obiektów sportowych, współpracującym z FIFA i UEFA przy doborze nawierzchni na turnieje mistrzostw świata i Europy. Jest także konsultantem dla boisk ekstraklasy w naszym kraju.
Stadion Śląski