„Wakacyjna przygoda na ratunek Ziemi”

7 lipca 2021

To cykl proponowany na lato w MBP w Siemianowicach Śląskich.

Oferuje książki poszerzające wiedzę o bogactwach zgromadzonych w parkach narodowych w Polsce i innych krajach. Być może lektura pomoże Wam w  odnalezieniu  kierunku letniej wędrówki.

Parki narodowe są wydzielonymi obszarami posiadającymi niezwykłą wartość przyrodniczą i naukową. Tworząc je zapewniamy ochronę i bezpieczeństwo wyjątkowym dla danego rejonu gatunkom flory i fauny oraz zachowujemy w jak najlepszym stanie walory krajobrazowe i przyrodnicze. Parki narodowe stworzono w większości krajów świata.

Pierwszy na świecie powstał Park Narodowy Yellowstone w USA w 1872 roku. Największym na świecie jest Park Narodowy Vatnajökull w Islandii, zajmujący ponad 12 tys. km2. Najstarszy park w Europie to Park Narodowy Sarek w Szwecji.

W Polsce istnieją 23 parki narodowe podzielone na obszary ochrony  ścisłej, czynnej i krajobrazowej.

Jolanta Basiaga/MBP im. A.Szaneckiej W Siemianowicach Śląskich

Foto: M. Mientus-Grzymek