W kierunku rewitalizacji integralnej – Szychta kreatywna. Forum

24 lutego 2017

Jako Muzeum „wyrosłe” w rewitalizowanej przestrzeni postindustrialnej w najstarszej w Katowicach dzielnicy przyznajemy, że przemysłowe dziedzictwo regionu i wynikające z niego relacje łączące mieszkańców są istotnym czynnikiem kształtującym wspólnotę. Proces rewitalizacji, któremu została poddana katowicka Strefa Kultury, wpłynął nie tylko na strukturę urbanistyczną, lecz także – a może przede wszystkim – na społeczność lokalną. Jak odpowiedzialnie, transparentnie i z zachowaniem wzajemnego szacunku dla wszystkich stron przeprowadzić ten proces? Odpowiedzi będziemy szukać 30 i 31 marca podczas Szychty kreatywnej. Forum wspólnie z jej uczestnikami. Zapraszamy do udziału wszystkich, dla których jest ważna przestrzeń publiczna.

 

P1010822

 

Forum rozpocznie wystąpienie Roberta Koniecznego na temat siedziby Centrum Dialogu „Przełomy” w Szczecinie, uznanej za najlepszą przestrzeń publiczną Europy oraz za najlepszy budynek na świecie roku 2016 (World Building of the Year). Zapoczątkuje ono dyskusję o istocie kompleksowego projektowania przestrzennego i jego znaczeniu dla kształtowania relacji urbanistycznych oraz międzyludzkich.

Bardzo ważną częścią Forum będzie debata poświęcona możliwościom współpracy międzysektorowej w kształtowaniu przemian społecznychi urbanistycznych. W ramach case studies goście z Polski, Norwegii i Czech omówią wybrane projekty rewitalizacyjne realizowane na terenie Europy. Z kolei spotkanie z konserwatorami zabytków i przedstawicielami świata nauki będzie okazją do przedstawienia formalnych aspektów rewitalizacji obiektów industrialnych wraz z perspektywami ich ekonomicznego oddziaływania.

W planie także kilka paneli dyskusyjnych. Pierwszego dnia wraz z przedstawicielami Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, Centrum Dialogu „Przełomy” oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu będziemy rozmawiać otransformacji obiektów poprzemysłowych i obszarów o znaczeniu historycznym.

Osoby zainteresowane naszym regionem chcielibyśmy zachęcić do udziału w dyskusji poświęconej funkcjonowaniu Strefy Kultury i dalszym możliwościom jej rozwoju. Dyskutować będą m.in. Alicja Knast, dyrektor Muzeum Śląskiego, Tomasz Konior, architekt i autor projektu siedziby NOSPR, oraz Wojciech Kuśpik, zarządzający Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Istotnym wątkiem dla Muzeum Śląskiego będzie spotkanie związane z przygotowaniem programu rewitalizacji zabudowań szybu Bartosz – Muzeum Śląskie na warsztat. Wspólnie z uczestnikami Forum i zaproszonymi ekspertami będziemy się chcieli zastanowić nad programem funkcjonalnym dla tej części zabudowań byłej kopalni Katowice. Będzie to dla nas pierwszy krok do wdrożenia modelu współprojektowania.

Forum zakończą wizyty studyjne. W otoczeniu historycznych poprzemysłowych zabudowań Fabryki Porcelany w Bogucicach i Fabryki Obrabiarek „Defum” w Dąbrowie Górniczej będziemy rozmawiać o pojawiającej się szansie na zmianę nie tylko terenów po byłych fabrykach, ale także przestrzeni miejskich w ogóle.

Wśród ekspertów, którzy przyjęli nasze zaproszenie, znajdują się: Ludwika Ignatowicz ze Stowarzyszenia „Odblokuj”, działającego na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego, Oktawiusz Chrzanowski, reprezentujący Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dr Marta Jaskulska z Pomorskiego Stowarzyszenia Aktywni Lokalnie, Ewa Fudali-Bondel z Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej oraz Krzysztof Hołyński ze Stowarzyszenia WspieraniaOrganizacji Pozarządowych MOST z Katowic.

Ambasadorami wspierającymi naszą ideę i traktującymi przestrzeń publiczną w kategoriach wspólnotowych zostali: Anna Dudzińska (Radio Katowice), Robert Konieczny (architekt, KWK „Promess”), Jarosław Makowski (BoMiasto, radny Sejmiku Województwa Śląskiego) i Rafał Urbacki (choreograf i reżyser teatralny, Ten dwudziesty pierwszy roczek, Kształt rzeczy).

Przestrzeń publiczna jest złożonym ekosystemem społeczno-urbanistycznym i tylko kompleksowe projekty mogą doprowadzić do zrównoważonej odnowy tego miejsca. To jeden z dziesięciu punktów rezolucji pt. W kierunku rewitalizacji integralnej, którą udało się nam wspólnie wypracować na poprzednich spotkaniach w ramach Szychty kreatywnej. Do udziału w jej finalnej odsłonie zapraszamy wszystkich, którym przestrzeń publiczna nie jest obojętna.

Wstęp wolny.

Obowiązują wcześniejsze zapisy.

Termin nadsyłania zgłoszeń:

od 24.02.2017 do 24.03.2017

https://szychtakreatywna.evenea.pl/