W grodzie Mysława

10 września 2020

Od bieżącego wydania Goniec Górnośląski jest dystrybuowany także w Mysłowicach.

 

Gdzie?:

Urząd Miasta Mysłowice

Mysłowicki Ośrodek Kultury i filie

MBP i jej filie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i filie

Muzeum Miasta Mysłowice

Niezwykle cieszy fakt, że zasięg gazety stale się powiększa. To dowód na to, że praca nad reaktywacją nie idzie na marne i jest doceniana. To motywacja, by starać się niezmiennie i bardziej. To radość! Po prostu nagroda. A rzecz tym bardziej cenna, że zadziało się to w roku jubileuszowym.

Wielkie podziękowania dla włodarzy miasta, że przyjęli Gońca Górnośląskiego na swój teren.

Hanna Grabowska-Macioszek

Foto: UM Mysłowice