W Chorzowie powstanie centrum przesiadkowe

9 października 2014

Na chorzowskim Rynku szykują się gigantyczne zmiany. Przystanki autobusowe i tramwajowe, rozsiane dotychczas w trzech miejscach, w połowie przyszłego roku skupione będą w centrum przesiadkowym. We wtorek 8 października 2014 roku, podpisano umowę z wykonawcą prac.

 

– Naszym celem jest usprawnienie komunikacji w mieście, bo aktualnie mieszkańcy i turyści muszą biegać pomiędzy przystankami. Centralizacja zdecydowanie ułatwi poruszanie się – powiedział prezydent Chorzowa Andrzej Kotala tuż przed podpisaniem umowy. Wykonawca prac – wybrana w drodze przetargu firma Balzola S.A. – wykona prace zlecone przez dwa podmioty – Tramwaje Śląskie S.A. i Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie. W efekcie gruntowanie zmodernizowane zostanie torowisko od przystanku Chorzów Chopina do ul. Moniuszki oraz powstanie trzyperonowe centrum przesiadkowe, na którym będą się zatrzymywać wszystkie tramwaje i autobusy przejeżdżające przez Rynek.

Umowę ze strony Tramwajów Śląskich S.A. podpisali członkowie Zarządu – dyrektor naczelny Tadeusz Freisler i dyrektor inwestycji i infrastruktury Bolesław Knapik, ze strony MZUiM dyrektor Piotr Wojtala i prezydent Andrzej Kotala. Wykonawcę reprezentował dyrektor generalny Balzola Polska S.A. Aleksander Wilczewski. Wartość tego zadania to blisko 16,5 mln zł netto, z czego część tramwajowa pochłonie ponad 11,7 mln zł netto. Zadanie jest elementem Projektu pn. “Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

– W ramach prac przebudowane zostanie torowisko tramwajowe oraz sieć trakcyjna i układy zasilania. Wybudowane zostaną przystanki przesiadkowe i zamontowane wiaty. Przebudowane zostaną chodniki, sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna, teletechniczna i elektroenergetyczna. Całkowicie przebudowana będzie także sygnalizacja świetlna – wyliczał kierownik budowy Piotr Wójcicki. Pierwsze prace rozbiórkowe powinny się rozpocząć na przełomie października i listopada, a całość robót ma zostać ukończona w połowie 2015 roku.

Od początku konieczna będzie zmiana organizacji ruchu. – W pierwszym etapie utrzymany będzie ruch samochodowy wokół Rynku, ale na zasadzie ruchu jednokierunkowego. Przemieszczając się od Katowic w kierunku Bytomia zmian nie będzie, natomiast w kierunku przeciwnym ruch skierowany zostanie na ul. Faski i dalej wzdłuż budynku Urzędu Miasta, przy którym zmieniony zostanie sposób parkowania z prostopadłego na równoległy – wyjaśniał dyrektor Piotr Wojtala. Zmiany odczują również pasażerowie – przed gmachem Ratusza i w ciągu ul. Katowickiej ruch tramwajów będzie się odbywać po jednym torze.

O tym, jak ważne jest skupienie różnych środków komunikacji w jednym miejscu mówił prezes Tadeusz Freisler: – Trasa pomiędzy Katowicami a Bytomiem jest podstawową osią transportu pasażerskiego. Jestem przekonany, że budowa centrum przesiadkowego w tym miejscu znacznie pomoże pasażerom, ułatwi i przyspieszy im podróż, a co za tym idzie przyciągnie do komunikacji publicznej także tych, którzy dziś wybierają transport indywidualny.

Andrzej Zowada

Foto i wizualizacje: Tramwaje Śląskie