Trzy dni dla małych i średnich przedsiębiorstw

16 października 2019

Bo właśnie przedstawiciele tych sektorów gospodarczych opanowali stolicę Śląska. Co to oznacza?

 

Dokładnie to, że rozpoczął się Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wystawcy z całej Polski promują swoje firmy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Jak mówi profesor Jerzy Buzek, któremu szeroko rozumiany biznes od lat bardzo mocno leży na sercu, to właśnie właściciele mikroprzedsiębiorstw stanowią podstawę dla wielkiego biznesu i są nadzieją na jego rozwój. – Dziewiąty kongres – mówi profesor Jerzy Buzek. – Za rok edycja X! Proszę się już przygotowywać! Jak powiedziała Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, należy wzmocnić małe i średnie przedsiębiorstwa, bo to jest fundament naszej Europy – zacytował byłą Minister Obrony Niemiec profesor Buzek. – Małe i średnie przedsiębiorstwa reprezentują wszystko, co dobre w europejskiej gospodarce. Tworzą miejsca pracy, są innowacyjne, kreatywne, szybko reagują na zmiany, szkolą naszą młodzież na rynku pracy. To są najważniejsze słowa! I fakty! 85 % miejsc pracy tworzą bowiem małe i średnie przedsiębiorstwa – zaznacza Jerzy Buzek.

O co walczymy od zawsze? Zdaniem profesora należy usunąć bariery regulacyjne, administracyjne. Zwiększyć też aktywność rynków w stosunku do kapitału. Ważną rolę pełnią też zamówienia publiczne. Innowacyjność, cyfryzacja. Profesor Jerzy Buzek podkreślił także bardzo mocno rozwój biznesu kobiet. Jego zdaniem ich rola w gospodarce jest nie do przecenienia i z ich udziału w niej należy się tylko cieszyć. – To jest bardzo dobre, to jest bardzo ważne. Przedsiębiorczość kobiet! I obecność młodych ludzi w przedsiębiorczości. To kwestie szalenie ważne – dodaje profesor.

IX Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw potrwa aż do piątku. To doskonała platforma wymiany doświadczeń, spostrzeżeń, nawiązania współpracy pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorcami.

Tekst i foto: Hanna Grabowska-Macioszek