Trwa rozruch ITS w Katowicach

18 marca 2024

Mieszkańcy mogą testować platformę.

System będzie wspierał sterowanie ruchem w Katowicach. Pierwsze tablice już wyświetlają komunikaty, a system „uczy się” charakterystyki ruchu drogowego. Do przetestowania przez mieszkańców uruchomiona została także platforma its.katowice.eu, na której można sprawdzić m.in. gdzie są wolne miejsca parkingowe.

– Głównym celem wdrożenia ITS w Katowicach jest podniesienie atrakcyjności transportu publicznego poprzez wprowadzenie priorytetu dla niego oraz poprawa płynności ruchu na terenie miasta. System ma sprawić, że ruch na głównych arteriach miasta będzie płynniejszy i dzięki temu zmniejszy się emisja spalin oraz spadnie poziom generowanego hałasu. Jego dodatkową funkcją będzie m.in. informacja dla kierowców o trasach alternatywnych poprzez tablice zmiennej treści, np. w przypadku zamknięcia tunelu – mówi Marcin Krupa prezydent Katowic.

ITS został wdrożony na terenie Katowic w ciągach ulic obejmujących 112 wybranych skrzyżowań, na których zamontowano nowoczesne narzędzia do monitorowania ruchu i sterowania nim. Jego działanie w praktyce oznaczać będzie automatyczne sterowanie sygnalizacją, co ma zapewnić większą niż dotychczas płynność ruchu. Ważną funkcją będzie także bieżące informowanie o zatorach ulicznych oraz wprowadzenie priorytetu w postaci zielonego światła dla tramwajów na skrzyżowaniach. Ruszył rozruch systemu. Już teraz kierowcy mogą zobaczyć komunikaty wyświetlające się na 14 z 17 znakach zmiennej treści – na pozostałych trwają jeszcze prace techniczne. System obejmuje także ponad 1,7 tys. miejsc postojowych, a informacje na temat ich zajętości są wyświetlane na 12 tablicach rozmieszczonych w mieście. Do testowania oddana została internetowa platforma komunikacyjna, która ułatwia znalezienie wolnych miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania czy na terenie Centrów Przesiadkowych. Platforma w czasie rzeczywistym informuje o warunkach na drodze czy prowadzonych robotach. Dostępna jest pod adresem its.katowice.eu. Obecnie trwa jej rozruch, a mieszkańcy do 28 marca mogą ją testować. Wszelkie uwagi dotyczące działania platformy należy kierować na adres mzum@mzum.katowice.pl lub its@its.katowice.eu.

– W ramach wdrożenia ITS wybudowano także 25 kilometrów nowej kanalizacji światłowodowej oraz zaprojektowano aplikację do sterowania ruchem drogowym SPRINT/SCATS. Pozwala ona zarządzać ruchem poprzez sterowanie sygnalizacją świetlną i pracuje w czasie rzeczywistym – tłumaczy Piotr Handwerker, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.

Na podstawie ciągłej analizy danych spływających z detektorów, SCATS dobiera odpowiednie parametry. Sterowanie ruchem jest w pełni automatyczne, ale operatorzy Centrum Sterowania Ruchem mogą w każdej chwili przejąć kontrolę nad działaniem systemu. W tej chwili system zbiera i analizuje dane dotyczące charakterystyki ruchu w Katowicach, dlatego pełne efekty jego działania mogą być jeszcze niewidoczne.

Katowicki system jest zintegrowany z Systemem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej Zarządu Transportu Metropolitalnego, w celu zapewnienia priorytetu przejazdu pojazdom komunikacji publicznej. Przyczyni się to do ulepszenia funkcjonowania komunikacji zbiorowej. Dodatkowo innowacyjna integracja systemów ITS pomiędzy Katowicami a miastami ościennymi, w których działają systemy zarządzania ruchem, pozwoli na przekazywanie informacji o ruchu drogowym na kluczowych drogach łączących te miasta. Zainstalowanie oprogramowania symulacyjnego pozwoli na weryfikację wpływu nowych inwestycji oraz sprawdzenie zasadności zmian organizacji ruchu.

Za zaprojektowanie i wdrożenie systemu odpowiada wyłoniona w przetargu firma Sprint z Olsztyna. System o wartości ok. 88,6 mln zł jest dofinansowany ze środków unijnych kwotą ponad 67,2 mln zł.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

Foto: KAW