Tramwaj na Południe – 60 % zdecyduje cena, ale w 40% doświadczenie

20 września 2016

Podział na dwa odrębne etapy, uzgodnienia z kilkunastoma podmiotami, rozmowy  z mieszkańcami – Urząd Miasta Katowice ogłasza przetarg na dokumentację projektową „Tramwaju na południe”. Ostatnia nowa linia tramwajowa powstała w Katowicach w 1947 roku.

 

 

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektów budowlanych, wykonawczych oraz szacunku prac i kosztów niezbędnych do realizacji inwestycji. W ramach I etapu powstaną szczegółowe plany dotyczące: liczącego 5,2 km torowiska tramwajowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ścieżki rowerowej i Węzła Przesiadkowego „Kostuchna”. II etap będzie dotyczył nowej drogi, której budowa możliwa będzie najwcześniej w 2030 r. Prace projektowe powinny potrwać 22 miesiące, a ich szacunkowy koszt to 3,75  mln zł.

– Wykorzystując zmienione kilka tygodni temu zapisy prawa zamówień publicznych, ustaliliśmy, że przy wyborze wykonawcy w 60 proc. będziemy kierować się ceną, ale aż w 40 proc. decydować będzie doświadczenie. Co istotne, nie będzie to doświadczenie firmy, ale tylko i wyłącznie  zespołu projektantów, który będzie dla nas pracował  – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Wykonawca będzie musiał koordynować swoje prace z blisko dwudziestoma podmiotami oraz w możliwie największym zakresie pytać o opinię mieszkańców. W ramach działań nakreślonych w dokumentacji przetargowej będzie zobowiązany m.in. do organizacji co najmniej 10 spotkań z mieszkańcami i działań informacyjnych.

– Planowany przebieg nowej linii jest określony. Możliwe korekty będą wynikały z obiektywnych okoliczności natury technicznej, bądź niewspółmiernie wysokich kosztów planowanych obecnie rozwiązań. Dlatego rozmowy nie będą dotyczyły tego, czy inwestycję realizować, albo w którym miejscu, ale jak powinny wyglądać jej, istotne z perspektywy codziennych użytkowników i sąsiadów, szczegóły. Przedmiotem ustaleń będzie także sama organizacja robót budowlanych w przyszłości – mówi Bogusław Lowak, Naczelnik Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice.

W kwietniu katowicki magistrat ogłosił zbiór zasad, którymi będą kierowali się projektanci w swojej pracy. Oprócz kwestii konsultacji społecznych, dotyczą one m.in. tego, że nowa sieć tramwajowa powinna przebiegać wzdłuż istniejącej już infrastruktury ciepłowniczej i kolejowej, nie tworząc tym samym nowej bariery pomiędzy mieszkańcami a lasem. Istotne rozstrzygnięcie dotyczy także terenów zielonych – gdy realizacja prac będzie wymagała zmian w drzewostanie, w miejsce jednego dotychczasowego zostaną zasadzone co najmniej dwa nowe drzewa. 

– Realizacja „Tramwaju na południe” to bardzo duże i złożone zadanie projektowe i budowlane. To pierwsza od wielu lat przygotowywana inwestycja liniowa w mieście. Wystarczy przypomnieć, że ostatnia nowa linia tramwajowa powstała w Katowicach w 1947 roku i prowadziła od parku Kościuszki do pętli w Brynowie, czyli do miejsca, od którego teraz zaczynamy – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Termin składania ofert w postępowaniu, którego oficjalna nazwa brzmi „Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna” minie 27 października br. o godz. 8.30. Wcześniej wykonawcy będą zobowiązani do wpłacenia wadium wysokości 76 tys. zł. Urzędnicy spodziewają się, że w wypadku tak dużej skali inwestycji, potencjalni oferenci mogą zadać nawet kilkaset pytań.

 

Realizowana wspólnie z Tramwajami Śląskimi S.A.  budowa nowej linii tramwajowej i ścieżki rowerowej potrwa do 2020 roku, a jej koszt szacowany jest w chwili obecnej na 110 mln zł. Po jej zakończeniu czas podróży tramwajem z Kostuchny na Rynek wyniesie w godzinach szczytu tylko 22-24 minuty.

 

Liczby „Tramwaju na południe”

 • Długość : 5,2 km
 • Prędkość komunikacyjna : 24 km/h – 30 km/h
 • Ilość przystanków: 8 przystanków
 • Odległości pomiędzy przystankami: 600 m – 800 m
 • Czas przejazdu Kostuchna – Brynów w godzinach szczytu : 12 – 14 min.
 • Czas przejazdu Kostuchna – Brynów – Rynek w godzinach szczytu : 22 – 24 min.
 • Liczba wyburzeń planowana w ramach inwestycji: 0

Przebieg linii tramwajowej  i ścieżki rowerowej

 1. Odcinek w ul. Rzepakowej od pętli „Brynów” do ul. Kolejowej

Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej po wschodniej stronie ul. Rzepakowej. Ścieżka rowerowa poprowadzona będzie od pętli „Brynów” wzdłuż ul. Jankego do ul. Kolejowej, a następnie po północnej stronie ul. Kolejowej do ul. Rzepakowej.

 1. Skrzyżowanie z ul. Kolejową

Zakłada się przebudowę skrzyżowania z sygnalizacją świetlną nadającą priorytet dla ruchu tramwajowego. W układzie docelowym jezdnia ulicy Kolejowej poprowadzona zostanie pod linią tramwajową i ścieżką rowerową.

 1. Odcinek od ul. Kolejowej do skrzyżowania z linią kolejową

Zakłada się lokalizację przystanków oraz poprowadzenie linii tramwajowej oraz ścieżki rowerowej po wschodniej stronie drogi stanowiącej przedłużenie ul. Rzepakowej.

 1. Skrzyżowanie z linią kolejową

Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej pod linią kolejową.

 1. Odcinek od skrzyżowania z linią kolejową do ul. Szenwalda

Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej przy linii kolejowej.

 1. Odcinek od ul. Szenwalda do ul. Ziołowej

Zakłada się lokalizację przystanków na przedłużeniu ul. Szenwalda oraz poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej wzdłuż istniejącej magistrali ciepłowniczej – częściowo przebudowanej.

 1. Odcinek w ul. Ziołowej

Zakłada się lokalizację przystanków zintegrowanych z komunikacją autobusową oraz poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej po południowej stronie ul. Ziołowej. Zakłada się odtworzenie istniejących parkingów, częściowo zajmowanych w celu poprowadzenia linii tramwajowej i ścieżki rowerowej.

 1. Odcinek w ul. Cegielnia Murcki

Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej po zachodniej stronie ul. Cegielnia Murcki.

 1. Odcinek od ul. Cegielnia Murcki do ul. Krynicznej

Zakłada się lokalizację przystanków na przedłużeniu ul. Krynicznej oraz poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej wzdłuż przebudowywanej magistrali ciepłowniczej, bez jakiegokolwiek zajmowania terenu rezerwatu „Ochojec” i ingerencji w zabudowę mieszkaniową.

 1. Odcinek od ul. Krynicznej do łącznika ulic Radockiego i Bażantów

Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej wzdłuż istniejącej magistrali ciepłowniczej – częściowo przebudowywanej.

 1. Odcinek wzdłuż ul. Radockiego

Zakłada się lokalizację przystanków zintegrowanych z komunikacją autobusową oraz poprowadzenie linii tramwajowej na terenie pomiędzy ulicą Radockiego i ogródkami działkowymi.

 1. Odcinek od ul. Radockiego do ul. Bażantów

Zakłada się lokalizację przystanków zintegrowanych z komunikacją autobusową, parkingu Park&Ride oraz poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej na przedłużeniu ulicy Zabłockiego.

 1. Odcinek wzdłuż ulicy Bażantów

Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej po północnej stronie ul. Bażantów.

 1. Pętla „Kostuchna” przed skrzyżowaniem z ul. Armii Krajowej

Zakłada się lokalizację przystanków końcowych i początkowych zintegrowanych z komunikacją autobusowa.

UM Katowice