To będzie intensywny rok!

29 stycznia 2020

Oj na pewno! Biorąc pod uwagę fakt, jakie plany czekają Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” rękawy zakasać będzie trzeba już teraz.

 

A poprzeczka zawieszona jest bardzo wysoko. Kto ją tak zawiesił? Ano samo pracownicy muzeum, którzy w roku minionym 2019 tak wyśrubowali poziom we wszystkich dziedzinach działalności instytucji, że od kiedy prowadzone są na ten temat statystyki (od około 2013), to był to najlepszy czas w dziejach chorzowskiego „skansenu”. Radości z tego faktu nie kryje gospodarz etnograficznych włości dyrektor dr Artur Madaliński. – Podążając za reformą szkolnictwa wyższego, nasz Dział Edukacji zrealizował działania wpisujące się w wydawaną przez muzeum serię monograficzną, która to została doceniona na najwyższym szczeblu, otrzymując 80 plus wyjątkowy bonus, a zatem tak naprawdę 100 punktów od Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. To absolutny high level jeśli chodzi i publikacje w polskich czasopismach naukowych. Bardzo się z tego cieszę, bo to oznacza duże nazwiska, które będę chciały u nas publikować, a nasza działalność edukacyjna i naukowa zyskała aprobatę ministerstwa – zaznacza dyrektor Madaliński.

To nie wszystkie sukcesy muzeum. Konferencje (w tym międzynarodowe), projekty (między innymi ta bardzo istotna: dygitalizacja dorobku profesora Adolfa Dygacza, wybitnego pedagoga, naukowca, muzykologa i etnografa. To przedsięwzięcie, na którym muzeum bardzo zależy i ono własnie będzie kontynuowane i w roku 2020). Drugim rozpoczętym, którego finalizacja przewidziana jest już na ten rok to projekt związany z fajkami, odnalezionymi w ilości 60 tysięcy sztuk w Zborowskiem w powiecie lublinieckim. Dotyczy on właśnie Zabytkowej Fabryki Fajek. Ponadto wystawy, zjazdy, wycieczki (647), lekcje muzealne, uwielbiane przez mieszkańców regiony imprezy plenerowe, które z powodzeniem organizuje Dział Promocji przyczyniły się do zwiększenia frekwencji odwiedzających! 26 imprez sezonowych mocno zakorzeniona w kalendarzu muzeum, ale i nowe, np. „Pełne odprężenie w skansenie” (będzie ona kontynuowana). 55 tysięcy uczestników! Wszystkie działania dały liczbę 100 tysięcy odwiedzających w 2019 roku!

To zatem na pewno będzie intensywny rok, ale jakże atrakcyjny. Ja rekomenduję wszystkie wydarzenia odbywające się w muzeum. A na niektóre czekam cały rok. Najbliższe już 5 kwietnia – Wielkanoc na Śląsku. To widowiskowa prezentacja zwyczajów wiosennych i wielkanocnych. Zwiedzający będą mogli wziąć udział w warsztatach robienia palm, zdobienia jajek metodą batikową, tworzenia innych ozdób. Wydarzenie ma nieprzeceniony walor edukacyjno-poznawczy, kultywuje zapomniane niekiedy tradycje związane chociażby z liturgią Wielkiego Tygodnia. A jego oprawa jakże jest atrakcyjna. Dla najmłodszych szukanie zajączka i świąteczna śląska kuchnia. No czyż może być lepszego? Chyba nie!

Hanna Grabowska-Macioszek