Test Coopera na powitanie wiosny

7 marca 2016

 

Stadion Śląski na powitanie wiosny organizuje dla wszystkich zainteresowanych test Coopera. We wtorek, 15 marca o godz. 18:00 proponujemy nieprzerwany 12-minutowy bieg dla sprawdzenia swojej kondycji.

 

IMG_6514

– Stadion Śląski staje się powoli mekką dla biegaczy. Już tradycją są cykliczne zajęcia biegowe w każdy wtorek o 18:00 podczas akcji „Biegaj z Nami na Stadionie Śląskim”, w lutym wystartował całoroczny projekt „Ratalny Ultramaraton Biegowy na Śląskim”, a przed nami kolejna gratka dla wszystkich, którzy chcą się sprawdzić i zobaczyć na ile zima wpłynęła na ich formę – mówi Adam Zając, koordynator projektów biegowych w spółce Stadion Śląski. – Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w teście organizowanym na bieżni treningowej przy Stadionie Śląskim. Każdy, kto tylko chce i czuje się na siłach, może wziąć udział w 12 minutowym ciągłym … marszu, truchtaniu, czy też bieganiu. Na wszystkich czeka nagroda w postaci certyfikatu z osiągniętym wynikiem. Zapisy w dniu imprezy w biurze zawodów od godziny 17:30 – zachęca Adam Zając i dodaje – Nie jest wstydem osiągnięty wynik, lecz jego całkowity brak, czyli nieskorzystanie z takiej okazji.

Regulamin:

1. ORGANIZATOREM IMPREZY JEST „STADION ŚLĄSKI” SP. Z O.O.

2. CELEM IMPREZY JEST POPULARYZACJA BIEGANIA JAKO NAJPROSTSZEJ FORMY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ, PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ PROMOCJA AKCJI „BIEGAJ Z NAMI NA STADIONIE ŚLĄSKIM” ORAZ „RATALNY ULTRAMARATON BIEGOWY NA STADIONIE ŚLĄSKIM”.

3. IMPREZA ODBĘDZIE SIĘ DNIA 15 MARCA 2016, W GODZINACH 17:30 – 20.30, NA TERENIE BIEŻNI, PRZY BOISKU TRENINGOWYM ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ, PRZY STADION ŚLĄSKIM W CHORZOWIE (ADRES: 40-501 CHORZÓW; UL. KATOWICKA 10). BIURO ZAWODÓW BĘDZIE CZYNNE OD GODZINY 17.30.

4. ZASADY PRZEPROWADZENIA TESTU: 4.1 TEST COOPERA JEST TO 12 MINUTOWY BIEG PODCZAS, KTÓREGO UCZESTNICY STARAJĄ SIĘ POKONAĆ JAK NAJDŁUŻSZY DYSTANS. 4.2 BIEG ODBĘDZIE SIĘ W SERIACH, MAKSYMALNIE W 20 OSOBOWYCH GRUPACH CO OK. 20-25 MINUT .

5. KAŻDY Z UCZESTNIKÓW MA OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM. ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ ZASAD DOTYCZĄCYCH UDZIAŁU W IMPREZIE I WZIĘCIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SWÓJ UDZIAŁ W IMPREZIE.

6. WARUNKIEM DOPUSZCZENIA OSOBY PEŁNOLETNIEJ DO BIEGU JEST REJESTRACJA UCZESTNIKA W BIURZE ZAWODÓW I PODPISANIE PRZEZ NIEGO OŚWIADCZENIA (OŚWIADCZENIE DOSTĘPNE W BIURZE ZAWODÓW W DNIU IMPREZY).

7. WARUNKIEM DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU W IMPREZIE OSÓB, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 18 – GO ROKU ŻYCIA, JEST POSIADANIE OŚWIADCZENIA PODPISANEGO PRZEZ RODZICÓW LUB PRAWNEGO OPIEKUNA (OŚWIADCZENIE DOSTĘPNE W BIURZE ZAWODÓW W DNIU IMPREZY).

8. ZGŁOSZENIA MOŻNA DOKONAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE W DNIU IMPREZY W BIURZE ZAWODÓW.

9. ZAWODNICY MUSZĄ POSIADAĆ NUMERY STARTOWE W TRAKCIE TESTU, KTÓRE BĘDĄ DO POBRANIA W BIURZE ZAWODÓW PO PODPISANIU OŚWIADCZEŃ O KTÓRYCH MOWA W PKT. 6 I 7 REGULAMINU. NUMERY STARTOWE NALEŻY UMIEŚCIĆ NA KLATCE PIERSIOWEJ NA OKRYCIU WIERZCHNIM, TAK BY BYŁY W CAŁOŚCI WIDOCZNE, CELEM UNIKNIĘCIA POMYŁEK PRZY PODLICZANIU WYNIKU.

10. ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA OPIEKI MEDYCZNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA UCZESTNIKÓW.

11. UCZESTNICY BIORĄ UDZIAŁ W IMPREZIE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZNAJĄC SWÓJ STAN ZDROWIA ORAZ KONDYCJĘ.

12. WSZYSCY UCZESTNICY OTRZYMAJĄ IMIENNY CERTYFIKAT Z UZYSKANYM WYNIKIEM.

13. ORGANIZATOR NIE ODPOWIADA ZA RZECZY ZAGINIONE W TRAKCIE TRWANIA IMPREZY.

14. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE USUNĄĆ Z MIEJSCA ODBYWANIA SIĘ IMPREZY OSOBY NIEPRZESTRZEGAJĄCE REGULAMINU IMPREZY, REGULAMINU OBIEKTU, NISZCZĄCE MIENIE „STADION ŚLĄSKI” SP. Z O.O. ORAZ SĄ W STANIE NIETRZEŹWYM LUB POD WPŁYWEM INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH.

15. W SPRAWACH NIE OBJĘTYCH REGULAMINEM WSZELKIE DECYZJE PODEJMUJE ORGANIZATOR.

„STADION ŚLĄSKI” SP. Z O.O.

Kontakt: 500-006-415 MAIL: ADAM.ZAJAC@STADIONSLASKI.PL