Szkice Kantora w Muzeum Śląskim

12 września 2019

22 nowe szkice pozostaną dodatkowo w instytucji już na stałe. Będą stanowić między innymi cenny materiał badawczy.

 

A na razie będzie można je zobaczyć na muzealnej niecodziennej ekspozycji usytuowanej w otwartej szafie, która ma symbolizować skrywane przez artystę tajemnice. Zakupione rysunki i projekty scenograficzne powiększyły kolekcję prac Tadeusza Kantora, zgromadzoną przez Centrum Scenografii Polskiej Oddział Muzeum Śląskiego. Wystawę zatytułowano „Laboratorium przestrzeni teatralnych. Przeszłość w teraźniejszości”.  – To olbrzymia radość i sukces – mówi dyrektor Muzeum Śląskiego Alicja Knast. – Wygraliśmy ex eaquo z Muzeum Górnośląskim konkurs organizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na regionalne kolekcje sztuki współczesnej. Oznacza to, że województwo śląskie jest liderem w pozyskiwaniu ważnych dzieł sztuki do zbiorów muzealnych. A osoba Tadeusza Kantora jest dla całego naszego muzeum takim spoiwem, bo ona się pojawia zarówno w „Laboratorium przestrzeni”, jak i w Galerii Sztuki Polskiej. Tylko nasze muzeum może sobie na coś takiego pozwolić, jako że jest po prostu wielodziedzinowe, tak jak wielodziedzinowy był Tadeusz Kantor – podkreśla Alicja Knast. – Proszę zauważyć, że był to nie tylko człowiek teatru, ale także osoba, która miała ogromny wpływ na sztuki wizualne. Pozyskane szkice będą stanowiły punkt wyjścia do przeprowadzania badań nad jego twórczością. Oczywiście szkice te pojawiały się już wcześniej w wielu różnych publikacjach, ale teraz mamy tę możliwość pracować nad nimi bezpośrednio, konsultować je ze specjalistami – dodaje dyrektor Muzeum Śląskiego.

Tadeusz Kantor (ur. 6.04.1915 w Wielopolu Skrzyńskim – zm. 8.12.1990 w Krakowie) był wielkim awangardystą XX wieku, a jego twórczość stanowi punkt odniesienia dla współczesnych artystów. Był też jednym z najważniejszych twórców dla założycieli Centrum Scenografii Polskiej. Jego dzieła w dotychczas zgromadzonej kolekcji są reprezentowane przez wybór projektów do spektaklu „Balladyna”, zrealizowanego w Teatrze Bagatela w Krakowie w 1974 roku, a także realizacji w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.

Dodatkowo, jak mówi Alicja Knast pozyskane szkice będą dobrym zaczynem do tego, by przemyśleć nowe wystawy stałe, które pojawią się w muzeum, a te stałe, które już są odświeżyć.

Hanna Grabowska-Macioszek