Strefa sucha w PPP

13 marca 2015

Władze rudzkiego Aquadromu ogłosiły przetarg na zagospodarowanie oraz zarządzanie strefą suchą w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. Wyłoniona firma ma nie tylko uruchomić, ale również przez co najmniej 7 lat zarządzać strefą fitness. Miejska spółka otrzymywać będzie w tym czasie czynsz oraz część przychodu, a po zakończeniu umowy przejmie całość strefy wraz z wyposażeniem.

 

Decyzję o tym, że strefa sucha w rudzkim Aquadromie zostanie zagospodarowana w formule partnerstwa publiczno – prywatnego władze spółki podjęły po zakończonym w lutym dialogu technicznym z firmami zainteresowanymi prowadzeniem strefy fitness w Aquadromie. – W konsultacjach wzięły udział trzy firmy, które mają doświadczenie w realizacji takich inwestycji. Dwie z nich wyraziły zainteresowanie realizacją przedsięwzięcia. Rozmowy, które przeprowadziliśmy w ramach dialogu technicznego, pozwoliły nam również podjąć decyzję, że inwestycję realizować będziemy w ramach PPP – podkreśla Jacek Morek, prezes Aquadromu.

Idea partnerstwa publiczno – prywatnego polega na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym a prywatnym. Generalnie inwestor prywatny wykłada w części lub w całości środki na realizację inwestycji po to, by wspólnie ze spółką zarabiać na działalności takiego miejsca. – W naszym przypadku zdecydowaliśmy się, że po wyłonieniu wiarygodnego kandydata do negocjacji, podpiszemy z nim umowę koncesyjną na okres minimum 7, a maksimum 15 lat. Jak dokładnie będzie to wyglądać pokażą negocjacje, które przeprowadzone zostaną z firmami gotowymi wziąć udział w przedsięwzięciu – wyjaśnia Jacek Morek.

Zgodnie z opublikowanym przez zarząd spółki ogłoszeniem firma, której ostatecznie udzielona zostanie koncesja, będzie dzierżawić od Aquadromu strefę suchą. Wkładem własnym partnera prywatnego będą nakłady inwestycyjne, czyli odpowiednie przygotowanie oraz wyposażenie pomieszczeń, by mogła tam funkcjonować strefa fitness. Następnie przez okres minimum 7 lat, a maksimum 15 lat firma będzie eksploatowała to miejsce w zamian za przychody z tej działalności.

Jednocześnie inwestor prywatny przez cały okres eksploatacji strefy suchej na rzecz spółki będzie płacić czynsz dzierżawny oraz wynegocjowany procent z przychodu, natomiast po zakończeniu umowy przekaże spółce całość strefy wraz z wyposażeniem oraz dokumentację z prawem do jej użytkowania.

Firmy, które zdecydują się przystąpić do ogłoszonego przez Aquadrom przetargu, swój akces w nim muszą zgłosić do 27 kwietnia. Władze spółki przy wyborze firmy, której udzielona zostanie koncesja, kierować się będą oceną bilansu wynagrodzenia, poziomem wydatków kapitałowych partnera prywatnego oraz innymi kryteriami ekonomicznymi i jakościowymi. Ostateczny wybór inwestora prywatnego poprzedzony zostanie negocjacjami z zainteresowanymi firmami.

Tzw. „strefa sucha” w rudzkim Aquadromie to przestrzeń o powierzchni ponad 1400 m², która obecnie znajduje się w stanie surowym. Pierwotnie miała zostać uruchomiona wraz z całością inwestycji, jednak z uwagi na brak środków do użytku oddana została główna – „wodna” – część Aquadromu. – Miejsce to ma ogromny potencjał. Jeżeli je zagospodarujemy to powstanie jedna z największych stref rekreacyjno – sportowych w regionie. Najważniejsze jest jednak to, by strefa ta w Aquadromie w końcu powstała, by spółka mogła złapać finansowy oddech – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Przypomnijmy, że to miasto spłaca kredyt zaciągnięty przez spółkę na budowę Aquadromu, a do tej pory nie osiągał on przychodów na poziomie pozwalającym na samodzielne spłacanie kredytu i jednoczesne opłacanie bieżącej działalności. Dlatego ratunkiem dla Aquadromu jest stała poprawa atrakcyjności obiektu, a co bezpośrednio się z nią wiąże – frekwencji.

Budowa Aquadromu kosztowała 119 mln złotych. Obiekt w całości został wybudowany z pieniędzy pochodzących z kredytu, który poręczył rudzki samorząd. Zakończenie spłaty kredytu ma nastąpić w 2036 roku. Do tego czasu na ten cel w miejskim budżecie rezerwować trzeba 13 mln zł rocznie. Od chwili otwarcia obiekt odwiedziło ponad 850 tys. osób. Najwyższą frekwencję odnotowano w sierpniu 2014 r., kiedy przez miesiąc park wodny odwiedziło ponad 50 tys. klientów.

 

Tekst: UM Ruda Śląska

Foto: HGM