Stadion miejski w Katowicach powstanie w 2021 roku

6 kwietnia 2017

Prezydent Katowic Marcin Krupa przypominana, że w lipcu zeszłego roku zaprezentował nową lokalizację stadionu w obszarze zbiegu ul. Dobrego Urobku i Bocheńskiego, której dodatkowym atutem jest możliwość rewitalizacji kolejnego obszaru miasta. Prezydent uzależnił wtedy możliwość realizacji inwestycji od pomyślnych wyników badań geologicznych.

 

 

zdj. 2

– Możliwość realizacji przyszłego stadionu miejskiego w rejonie ul. Bocheńskiego została potwierdzona badaniami geologicznymi gruntu, które zakończyły się w grudniu 2016 r. Badania określiły możliwości posadowienia obiektów kubaturowych na opisywanym terenie, przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych – podkreśla prezydent Krupa. Równolegle z badaniami geologicznymi prowadzono analizę uwarunkowań środowiskowych, terenowych, planistycznych i prawnych.

 

Dodatkowe obiekty przy stadionie miejskim
Przedmiotem dyskusji i analiz w ostatnim czasie były także przyszłe funkcje i sposób zagospodarowania omawianego obszaru. Założenia wypracowane w III kwartale 2016 r. przez zespół roboczy ds. przygotowania wytycznych technicznych do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy stadionu miejskiego dotyczyły usytuowania przy stadionie dwóch boisk treningowych.

– Mając na uwadze potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków dla szkolenia kadry juniorów – w tym m.in. kilkuset podopiecznych Akademii Piłkarskiej „Młoda GieKSa” – oraz zwiększenie miejskiej bazy sportowej podjąłem decyzję o opracowaniu koncepcji z większą ilością boisk. Planujemy, by przy stadionie powstało sześć pełnowymiarowych boisk piłkarskich (tj. 105 x 68 m) – część z naturalnej murawy, część z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Rozważamy zadaszenie części dodatkowych boisk – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Takie rozwiązanie będzie także korzystne dla mieszkańców poszczególnych dzielnic Katowic, korzystających z obiektów dzielnicowych. Obecnie dzielą się obiektami z klubami sportowymi. Chcemy, żeby w dzielnicach było więcej czasu na rozgrywki amatorów – dodaje prezydent.

Zgodnie z opracowanymi wytycznymi pojemność podstawowa stadionu to 12 000 indywidualnych miejsc siedzących z możliwą bezkolizyjną oraz bez ingerencji w główną konstrukcję stadionu rozbudową do docelowych 15 000 indywidualnych miejsc siedzących. Wszystkie miejsca będą zadaszone. Oprócz stadionu i kompleksu boisk przewidziano też lokalizację odpowiedniej ilości miejsc parkingowych, stworzenie ciągów pieszych, elementów małej architektury i oświetlenia oraz stworzenie dodatkowego pola treningowego dla bramkarzy o wymiarach 20 x 30 metrów. Do obiektu stadionu ma także przylegać hala sportowa o pojemności ok. 2500-3000 widzów. Prognozowane źródła finansowania inwestycji to środki własne oraz inne zwrotne instrumenty finansowe.

 
Harmonogram budowy stadionu
Aktualnie przygotowywana jest procedura dotycząca wyłonienia wykonawcy opracowania obejmującego materiały wyjściowe dla przygotowania konkursu na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej kompleksu sportowego stadionu miejskiego w Katowicach (w tym  programu funkcjonalno – użytkowego). Zakłada się, że zwycięzca konkursu uzyska prawo do wykonania dokumentacji projektowej nowego obiektu. Wstępny harmonogram prac dla budowy stadionu miejskiego w Katowicach przedstawia się następująco:

• Do końca lipca br. przewidziane jest opracowanie materiałów wyjściowych dla przygotowania konkursu na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej kompleksu sportowego stadionu miejskiego, w tym programu funkcjonalno-użytkowego omawianego obiektu.
• W oparciu o ww. materiały przeprowadzony zostanie konkurs na projekt obiektu, którego rozstrzygnięcie planuje się na przełomie 2017/2018 roku. Zwycięzca konkursu uzyska prawo do wykonania dokumentacji projektowej przyszłego obiektu sportowego. Zakłada się, że jej opracowanie powinno trwać ok. 12 miesięcy i powinno się zakończyć na przełomie 2018/2019 roku.
• Planowana data ukończenia prac budowlanych to początek 2021 roku – tak, by stadion miejski był gotowy do rozgrywek rundy wiosennej.

 

Wielosekcyjna GieKSa się sprawdza!
Na zakończenie konferencji prezydent podkreślił, że znakomicie sprawdza się koncepcja wielosekcyjnej GieKSy. – Nasze sekcje: piłkarska, siatkarska i hokejowa mają świetnych trenerów, odnoszą coraz lepsze rezultaty w swoich klasach rozgrywkowych. Ostatnio przełamali się piłkarze GKS, wygrywając na wyjeździe 4:1 ze Zniczem i mam nadzieję, że wywalczą ten od dawna wyczekiwany awans do Ekstraklasy. Hokeiści po trudnym początku sezonu także prezentowali się coraz lepiej. A wiele pozytywnych niespodzianek w Plus Lidze przysporzyli nam siatkarze GKS i warto dodać, że na ostatnim meczu siatkarzy w Spodku było ponad 5 tysięcy widzów, co pokazuje duży potencjał marki GKS. A już dziś chciałbym też zaprosić na kolejny mecz w Spodku na zakończenie sezonu z Politechniką Warszawską – w sobotę o 14.45 – podkreślił prezydent Marcin Krupa.

UM Katowice