Śląskie Perły europejskiego formatu

8 maja 2018
61 lat temu zostały podpisane Traktaty Rzymskie, dające początek współczesnej Unii Europejskiej. W chorzowskim Teatrze Rozrywki uhonorowano to wydarzenie.
Wśród nagrodzonych znaleźli się Elżbieta Bieńkowska oraz prof. Jan Klimek. Tadeusz Donocik, prezes RIG, podkreślał rolę mentalnej zmiany wejścia Polski do UE. – Walka o Europę wymarzoną przez Schumana jest walką, która najprawdopodobniej nigdy się nie skończy.

Podczas gali jako pierwsza wyróżniona została Firma RUDPOL – OPA Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej – laureat programu Stawiamy na Jakość, kierowanego do firm i organizacji, dla których nadrzędną ideą jest dbałość o jakość swoich usług i produktów oraz wdrożonych standardów zarządzania. Wręczone zostały również Złote Laury Umiejętności i Kompetencji – symboliczne podziękowanie dla ludzi nieprzeciętnych, wyróżniających się firm, organizacji i instytucji, które aktywnie i skutecznie włączyły się w proces tworzenia gospodarki rynkowej, jej restrukturyzacji oraz dostosowania do standardów europejskich.

Perły Europy po raz drugi trafiły do rąk osób, swoją postawą, działaniami i przekonaniami udowodniających, że Polska jest w Europie.

 Nagrody w pierwszej z dwóch kategorii otrzymały osoby, instytucje i firmy, które efektywnie wykorzystały możliwości rozwojowe i inwestycyjne płynące ze środków unijnych, a wśród nich:

Kompleks Sztygarka – utworzony na terenie zabytkowej kopalni Prezydent w Chorzowie, w obiektach przypominających o wielkoprzemysłowej historii regionu, powstały m.in. restauracja i kawiarnia, pokoje noclegowe, centrum urody, galeria, miejsca spotkań kulturalnych i biznesowych.

Andrzej Kotala – Prezydent Chorzowa, który od 2010 roku, konsekwentnie i skutecznie zabiega o pozyskanie środków z Unii Europejskiej na rozwój miasta, zaś efekty tych starań widoczne są w postaci m.in. pierwszego na Śląsku centrum przesiadkowego, rewitalizacjach miejsc istotnych dla infrastruktury drogowej oraz kulturalnego, sportowego i turystycznego oblicza miasta.

Druga, honorowa kategoria to Specjalne Perły Europy przyznawane osobom szczególnie zasłużonym i zaangażowanym w promowanie europejskich wartości oraz krzewienie idei integracji i tożsamości europejskiej. Uhonorowani zostali nimi:

prof. dr hab. Jan Klimek – Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Chorzowie – polityk, ekonomista, wykładowca, przedsiębiorca oraz rzemieślnik, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli oraz Rady Dialogu Społecznego, pełniący równocześnie funkcję przewodniczącego zespołu ds. ubezpieczeń społecznych.

Elżbieta Bieńkowska – od 1 listopada 2014 roku europejska komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw w Komisji Europejskiej. W latach 2007–2013 Minister Rozwoju Regionalnego RP, a od 2013 do 2014 roku także Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Infrastruktury i Rozwoju w Rządzie Premiera Donalda Tuska. Pani Komisarz tak podsumowała ideę wręczania statuetek oraz jej otrzymanie: – U mnie te trzy tożsamości: bycie Ślązaczką, Polką i Europejką bardzo się ze sobą zgadzają, dobrze ze sobą rozmawiają, i w ogóle się ze sobą nie kłócą i dobrze się ze sobą czują.(…) Europa wymaga rozmowy i dyskusji o tym, jaka ta Europa powinna być. W Polsce dużo rozmawiamy o pieniądzach europejskich i to jest wspaniale, ale nie tylko po to Polska wchodziła do Unii Europejskiej, żeby mieć pieniądze. Wchodziliśmy do UE dlatego, że zawsze w Europie byliśmy i zawsze czuliśmy, że w Europie jest nasze miejsce.

Organizatorem wydarzenia była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach,  Honorowy Patronat: Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego, Stanisław Gmitruk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii oraz Konsula Generalnego Słowacji Ivan Skorupa, Konsul Generalny Ukrainy Oleh Mandiuk, Konsul Republiki Austrii Mirosław Bienioszek, Konsul Honorowy Republiki

Łotwy Tadeusz Biedzki, Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Opolu Andrzej Żylak, Konsul Honorowego Republiki Chorwacji w Krakowie Paweł Włodarczyk, Konsul Honorowy Ukrainy Irena Pordzik, Konsul Honorowy Chile Andrzej Zdebski, Konsul Honorowy Republiki Serbii Ranko Tomovićz, Konsul Honorowy Królestwa Szwecji Arkadiusz Hołda.

RIG Katowice