Śląskie Perły europejskiego formatu

7 maja 2019

Znamy tegorocznych laureatów! Kim są te Śląskie Perły?

 

62 lata temu zostały podpisane Traktaty Rzymskie, dające początek współczesnej Unii Europejskiej. Z tej okazji w chorzowskim Teatrze Rozrywki po raz kolejny środowiska gospodarcze spotkały się podczas Gali z okazji Święta Europy organizowanej przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Wśród nagrodzonych statuetkami Pereł Europy znaleźli się Tramwaje Śląskie S.A., Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Specjalne Perły Europy trafiły do rąk prof. dr hab. Andrzeja Klasika oraz Janusza Steinhoffa.

Zgromadzonych gości przywitał Paweł Pawelec – Wiceprezes Tytularny RIG w Katowicach oraz Prezes Delegatury RIG w Chorzowie, zaś w roli gospodarza Gali wystąpił Tomasz Zjawiony, Prezes  RIG w Katowicach.

Galę zaszczycili swoją obecnością: Jerzy Buzek, Jan Olbrycht, Beata Drzazga, Daniel Beger, Arkadiusz Chęciński, Jan Klimek, Izabela Kloc, Monika Rosa, Mirosława Nykiel, Tadeusz Biedzki.

Jako pierwsze wręczone zostały Złote Laury Umiejętności i Kompetencji – symboliczne podziękowanie dla ludzi nieprzeciętnych, wyróżniających się firm, organizacji i instytucji, które aktywnie i skutecznie włączyły się w proces tworzenia gospodarki rynkowej, jej restrukturyzacji oraz dostosowania do standardów europejskich. Laurami obdarzeni zostali:

  1. Mariusz Kściuczyk Prezes Zarządu A.D.M. Sp. z o.o. w Chorzowie
  2. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Chorzowie
  3. Katarzyna Durma Dyrektor Bank PKO BP Oddział 1 w Chorzowie
  4. Kompleks „Sztygarka” w Chorzowie

Na scenie Teatru Rozrywki wręczony został również Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji. Trafił do rąk Arkadiusza Mężyka – Rektora Politechniki Śląskiej.

Po tych wyróżnieniach przyszedł czas na wręczenie najważniejszych wyróżnień wieczoru – Pereł Europy – statuetek, które po raz trzeci trafiły do rąk osób, swoją postawą, działaniami i przekonaniami udowodniających, że Polska jest w Europie.

Nagrody w pierwszej z dwóch kategorii otrzymały osoby, instytucje i firmy, które efektywnie wykorzystały możliwości rozwojowe i inwestycyjne płynące ze środków unijnych, a wśród nich:

Tramwaje Śląskie S.A. – to firma zapewniająca komunikację tramwajową w 13 miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, z których 12 jest Akcjonariuszami Spółki. Doświadczenie Spółki opiera się na ponad 120-letniej historii komunikacji tramwajowej w regionie. Sieć tramwajowa w naszej Metropolii jest jedną z największych sieci tramwajowych w Polsce.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach to najstarsza firma oświaty zawodowej na Śląsku, jej początki sięgają 1926 roku. Podstawowe kierunki działalności Zakładu to: kształcenie w systemie kursowym, kształcenie w systemie szkolnym, pośrednictwo pracy, komisje egzaminacyjne i doradztwo.

Druga, honorowa kategoria to Specjalne Perły Europy przyznawane osobom szczególnie zasłużonym i zaangażowanym w promowanie europejskich wartości oraz krzewienie idei integracji i tożsamości europejskiej. Uhonorowani zostali nimi prof. dr hab. Andrzej Klasik oraz Janusz Steinhoff.

Część oficjalną zakończył koncert Anny Dereszowskiej o intrygującym tytule – „Kobieta – instrukcja obsługi”.

Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Chorzowska Delegatura RIG w Katowicach.

Wydarzenie odbywa się dzięki wsparciu: Chorzowsko – Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ADM Chorzów, ADM Serwis, BetaMed oraz PKO Bank Polski S.A.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem Parlamentu Europejskiego.

Patronat Honorowy nad Galą objęli: Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego, Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Andrzej Kotala – Prezydent Miasta Chorzów.

Patronat Medialny: Chorzowianin, Dziennik Zachodni, Europerspektywy, Goniec Górnośląski, Moja Firma – Generator Rekomendacji, Naszemiasto.pl, Polish Market, SferaTV, Śląski Biznes, TVP Katowice, TVS, WhyStory, wnp.pl, Wolny Rynek.