Śląskie Centrum Biznesu i Technologii… Coraz bliżej!

15 października 2020

Do powstania obiektu na miarę XXI wieku.

I to w samym sercu GZM! Na powierzchni 66 tyś m², znajdujących się w obiektach i ponad 20 hektarach terenu poprzemysłowego. A gdzie dokładniej? W miejscu byłych zabudowań po zlikwidowanej Walcowni Rur „Jedność” w Siemianowicach Śląskich.

Trójstronny list intencyjny, by nadać nowe życie dawnej walcowni, ma jeden wspólny cel: Śląskie Centrum Biznesu i Technologii. Jak mówi prezydent Siemianowic Śląskich to porozumienie oczekiwane było od dawna. – Wspaniali sygnatariusze: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Towarzystwo Finansowe Silesia, czyli potężni partnerzy z wielkim doświadczeniem biznesowym chcą na terenie naszego miasta utworzyć Śląskie Centrum Biznesu i Technologii. Wykorzystanie potencjału tego miejsca, tych hal, da ogromne korzyści miastu w postaci wpływów finansowych, miejsc pracy i to bardzo cieszy – podkreśla Rafał Piech. – Bardzo się cieszę, że kilkanaście minut od centrum Katowic możemy wspólnie robić krok milowy dla Siemianowic Śląskich – mówi Janusz Michałek, prezes zarządu KSSE. – Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna już jest najlepsza w Polsce i Europie, ale dzięki takim samorządom, jak w Siemianowicach Śląskich ma szansę stać się najlepszą na świecie. Przyczyni się do tego niewątpliwie Śląskie Centrum Biznesu i Technologii – zaznacza Janusz Michałek. – Czujemy się odpowiedzialni za uaktywnienie 22 hektarów nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich – mówią Jadwiga Dyktus i Monika Domańska, przedstawicielki zarządu Towarzystwa Finansowego Silesia. – Naszym najważniejszym celem jest aktywizacja zawodowa tego obszaru i nowe miejsca pracy – kwitują.

Materiały prasowe: UM Siemianowice Śląskie

Foto: Rafał Jakoktochce

Tekst: Hanna Grabowska-Macioszek