Śląski na 50-tkę!

23 maja 2018

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbędzie się LIII uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego z okazji 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego. Data ta to ważne wydarzenie nie tylko dla uczelni, środowiska akademickiego, ale i całego województwa.

 

Wydarzenie z udziałem: radnych Sejmiku i członków Zarządu Województwa Śląskiego, kierownictwa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także przedstawicieli społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego, będzie okazją do uczczenia tej niebagatelnej rocznicy istnienia uczelni, a także jej działalności naukowo-dydaktycznej oraz pracy na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego. Do uczestnictwa w uroczystości zaproszeni zostali parlamentarzyści, reprezentanci Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich oraz przedstawiciele władz czterech miast, w których Uniwersytet Śląski ma swoje wydziały.

Uroczystą sesję otworzy wystąpienie okolicznościowe JM Rektora UŚ prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka. Głos zabiorą także rektorzy Uniwersytetu Śląskiego poprzednich kadencji, arcybiskup metropolita katowicki ks. dr Wiktor Skworc – Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego UŚ i Tadeusz Donocik – prezes RIG w Katowicach i Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego.

Przedmiotem posiedzenia będzie uchwała ws. przyjęcia oświadczenia dotyczącego 50-lecia UŚ. Pięćdziesiąta trzecia sesja Sejmiku będzie ponadto okazją do wręczenia Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego, którymi wyróżnieni zostaną pracownicy uczelni.

UŚl.