Silesia2024 w Lozannie

21 grudnia 2018

W Lozannie zaprezentowano projekt #Silesia2024. To propozycja organizacji lekkoatletycznych mistrzostw Europy w naszym regionie.

 

Władze Europejskiej Federacji Lekkoatletycznej zaprosiły do Lozanny przedstawicieli czterech miast, które wyraziły chęć organizacji najważniejszej imprezy w Europie w lekkiej atletyce w 2024 roku.

„Nasza oferta opierała się na przedstawieniu możliwości całego regionu i koncepcji organizacji imprezy w oparciu o województwo śląskie, a nie jedno miasto, jak w przypadku pozostałych kandydatur. Nasza propozycja zrobiła na przedstawicielach European Athletics duże wrażenie”– powiedział Wojciech Kałuża, wicemarszałek województwa śląskiego.

Obok wicemarszałka Wojciecha Kałuży polską kandydaturę reprezentowali w Lozannie przedstawiciele PZLA – wiceprezes Tomasz Majewski, dyrektor ds. międzynarodowych Piotr Długosielski oraz znakomity przed laty 400-metrowiec Marek Plawgo.

„Za naszą propozycją przemawiają nie tylko obiekty sportowe, ale także planowane w regionie inwestycje związane z infrastrukturą transportową oraz działaniami modernizacyjnymi w Parku Śląskim, a Stadion Śląski to przecież wizytówka całego regionu” – podkreśla Jakub Chełstowski, marszałek województwa.

W styczniu 2019 r. władze European Athletics wybiorą trzy miasta. Te będą miały czas do czerwca na złożenie oficjalnej aplikacji. Jesienią 2019 r. planowana jest wizytacja przedstawicieli EA w trzech wytypowanych miejscach.

„Naszymi rywalami w grze o mistrzostwa Europy są: Göteborg, Mińsk i Tampere. Stadion Śląski jest największym obiektem z wszystkich proponowanych kandydatur i jesteśmy na takie wyzwanie gotowi” – powiedział Krzysztof Klimosz, prezes Stadionu Śląskiego, również obecny w Lozannie.

Gospodarza 27. Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce poznamy wiosną 2020 roku.

Biuro prasowe