„SHS: sporty, healthy, safe” i coś jeszcze

30 grudnia 2017

Koniec roku 2017 okazał się intensywny dla młodzieży z chorzowskiego ZST nr 1. W placówce odbyły się między innymi tak zwane „transnational meetings”.

 

Czym są „tansnational meetings”? To spotkania projektowe, jakie z końcem roku 2017 w Zespole Szkół Technicznych nr 1 w Chorzowie. Udział w nim wzięli wszyscy partnerzy kooperujących z placówką w ramach międzynarodowej współpracy szkół w ramach programu Erasmus+. Ich celem było omówienie współpracy oraz działań projektowych. Pierwszy projekt pn. „SHS: sporty, healthy, safe”, gdzie Polsce partneruje Rumunia i Włochy dotyczy walki z problemem defaworyzacji młodzieży poprzez sport i zdrowie.

Drugi projekt to „Good planning, better future”. – W jego ramach przy współpracy ze szkołami z Turcji, Włoch i Rumunii pomagamy naszym wychowankom w wyborze odpowiedniej ścieżki życiowej po zakończeniu edukacji w szkole ponadgimnazjalnej – mówi koordynatorka Monika Chmielewska.

Działania projektowe, w które zaangażowani są głównie uczniowie potrwają do końca roku szkolnego 2018/2019. Koordynatorem obu projektów jest ZST nr1 w Chorzowie.