Ścieżka Dydaktyczna na terenie siemianowickiej „Bażantarni”

27 lipca 2016

Na obszarze strefy przyrodniczo-edukacyjnej „Bażantarnia” została zakończona realizacja projektu Ścieżki Dydaktycznej. Ścieżka liczy około 3 km przecinając kilka ekosystemów.

Na utworzonych 13 przystankach można się zapoznać z bogactwem rośli, zwierząt oraz gospodarką leśną. Ścieżka będzie ułatwiała prowadzenie lekcji w terenie, dla uczniów oraz edukacji przedszkolaków z gminy Siemianowice Śląskie a dodatkowo pokaże mieszkańcom jak wiele ma do zaoferowania otaczająca ich przyroda, którą na co dzień mijają, niejednokrotnie nie zdając sobie sprawy z bogactwa i unikatowości flory i fauny. Trasa, zgodnie z załączoną mapką, zaczyna się światowidem od stawu Remiza biegnąc przez lasek Bażantarnia, należący do Lasów Państwowych Nadleśnictwa Katowice, a kończy się obok parkingu od strony ul. Zwycięstwa przy stawie Rzęsa. Projekt realizowany był przez Wydział Gospodarki Komunalnej. Łączny koszt zadania wyniósł 23.307,18 zł. z czego 8 tys. zł to dofinansowanie WFOŚiGW w Katowicach.

materiały prasowe: UM Siemianowice Śląskie.