Rozmowy o konfliktach religijnych i ich obliczu we współczesnej kulturze

26 października 2017

Już 27 października o godz. 17.00 w Muzeum Śląskim w Katowicach odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu „Pokłosie reformacji – konflikty religijne i ich oblicze we współczesnej kulturze” pt. „Z historią w tle…”.

 

„Pokłosie reformacji” to seria spotkań z ekspertami z zakresu teatru, sztuki, literatury, z artystami oraz krytykami teatralnymi i badaczami kultury. W odniesieniu zarówno do wydarzeń historycznych, jak i różnych przekazów literackich czy filmowych postawione zostaną pytania o to, jaki obraz minionych konfliktów religijno-politycznych przetrwał do naszych czasów.

 W trakcie spotkań wraz z zaproszonymi gośćmi będziemy rozmawiać na temat mechanizmów władzy oraz różnych strategii prezentowania historii w dramacie i teatrze. Podjęta zostanie dyskusja o formie współczesnego dramatu historycznego, a także o wizerunkach władców stworzonych w kolejnych przekazach literackich.

 

Pierwsze spotkanie pt. „Z historią w tle…” odbędzie się 27 października o godz. 17.00. Udział w nim wezmą:

  • dr hab. Krystyna Latawiec, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, temat wystąpienia: „Czy siła przystoi niewieście? O mocnych kobietach w teatrze współczesnym”,
  • dr hab. Aleksandra Skrzypietz – Zakład Historii Nowożytnej XVI–XVIII w., Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski, temat wystąpienia: „Królowa Margot – Małgorzata de Valois – ofiara walk religijnych, intryg politycznych czy swobody obyczajowej?”,
  • dr Piotr Dobrowolski – Zakład Estetyki Literackiej, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, temat wystąpienia: „Performans relacji. Dramatyczny potencjał zderzenia religii i kultur w polskim teatrze i dramacie współczesnym”,
  • dr Patryk Kencki – Zakład Historii i Teorii Teatru, Polska Akademia Nauk, Instytut Sztuki w Warszawie, temat wystąpienia: „Reformacja i kontrreformacja w dramacie polskiego renesansu”,
  • dr hab. Wojciech Baluch, prof. UJ, Katedra Performatyki, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

 

Spotkanie poprowadzą dr hab. Beata Popczyk-Szczęsna z Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego oraz Magdalena Czerny-Kehl (Muzeum Śląskie).

Istotnym dla projektu kontekstem jest aranżacja przestrzeni spotkań, za którą odpowiedzialny jest Wojciech Skrzypiec. Wykorzystano w niej zdjęcia z trzech spektakli teatralnych: „Królowej Margot” w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego z Teatru Narodowego w Warszawie (2012), „Królowej Margot” w reżyserii Wojciecha Farugi z Teatru Polskiego w Bielsku-Białej (2016) oraz „Marii Stuart” w reżyserii Adama Nalepy z Teatru Wybrzeże (2014). Wszystkie te inscenizacje łączy ukazanie ponadczasowych mechanizmów rządzących światem polityki, w którym religia okazuje się narzędziem służącym do osiągania z góry ustanowionych celów.

Wstęp 1 zł.

Kolejne spotkanie odbędzie się 21 listopada o godz. 17.00. „Dyskurs sceniczny jako debata o współczesności” będzie rozmową z twórcami spektakli podejmujących temat konfliktów na tle religijnym. Ostatnie spotkanie z cyklu, „Popkulturowe rewizje historii”, odbędzie się 16 stycznia 2018 roku. Miejscem wszystkich wydarzeń będzie budynek stolarni (siedziba Muzeum Śląskiego w Strefie Kultury, ul. T. Dobrowolskiego 1).