Rowerem przez Katowice

14 sierpnia 2020

Ścieżek niebawem przybędzie!

 

W sierpniu dobiegła końca budowa dwóch dróg rowerowych na południu Katowic o łącznej długości 4,4 km, a za kilka dni rozpocznie się budowa dwóch kolejnych dróg rowerowych, w centralnej i północnej części miasta, o łącznej długości 2,4 km. Łącznie Katowice przeznaczą na wspomniane inwestycje ponad 8 mln zł.

– Katowice z każdym rokiem są coraz bardziej przyjazne rowerzystom. Inwestujemy znaczne środki w rozbudowę infrastruktury rowerowej. W zeszłym roku wydaliśmy na ten cel ponad 6 mln zł, a w tym roku zarezerwowano w budżecie około 18 mln zł. Naszym celem jest połączenie wszystkich dzielnic miasta komfortowymi drogami rowerowymi z centrum – mówi prezydent Marcin Krupa i przypomina, że realizując ten cel w latach 2014-2019 w Katowicach wybudowano 28 km dróg rowerowych. – Do tematu rowerów podchodzimy systemowo. Traktujemy je jako środek nie tylko rekreacji, ale też transportu. Dlatego poza rozbudową dróg rowerowych kładziemy także nacisk na rozwój sieci rowerów miejskich. W 2015 r. testowaliśmy 3 wypożyczalnie – dziś jest już ich 82, a docelowo będzie 150 – dodaje prezydent.

 

Nowe drogi rowerowe w Katowicach

Na początku sierpnia zakończyła się budowa 2,7-kilometrowego odcinka drogi rowerowej, która połączyła Rondo Huchrackiego w Panewnikach z ul. Medyków. Z kolei druga ukończona droga rowerowa, o długości 1,7 km, stanowi kontynuację tej pierwszej – i prowadzi od ul. Medyków do Centrum Przesiadkowego „Ligota”, które zostało otwarte pod koniec 2018 r. Koszt realizacji tych dwóch inwestycji wyniósł 5,26 mln zł.

Z nowych dróg korzystają już przede wszystkim mieszkańcy Panewnik, Ligoty i użytkownicy CP „Ligota”. – Cieszę się, że miasto staje się coraz bardziej przyjazne dla rowerzystów. Dobrym rozwiązaniem są kontraruch i kontrapasy w strefie Tempo 30, a przede wszystkim ścieżki rowerowe, których z roku na rok jest coraz więcej. Wszystko to sprawia, że rowerzyści w Katowicach mogą się czuć coraz lepiej i bezpieczniej – podkreśla Marcin Franke, rowerzysta i społecznik z Katowic.​

Kolejne ścieżki za kilka miesięcy

Pod koniec wakacji rozpoczną się prace przygotowawcze dla budowy dwóch ważnych z komunikacyjnego punktu widzenia dróg rowerowych. Pierwsza z nich to odcinek, który pozwoli nie skomunikować północne dzielnice miasta z Parkiem Śląskim, ale będzie też stanowił fragment drogi rowerowej, którą w przyszłości z tej części miasta będzie można dojechać do centrum. Mowa 1,3-kilometrowym połączeniu wzdłuż al. W. Korfantego na odcinku od ul. Telewizyjnej do ul. Gnieźnieńskiej. – Droga będzie rozpoczynać się przy pętli Alfreda, a na wysokości ul. Mieczysława Karłowicza, przekraczać obydwa pasy ruchu i prowadzić po zachodniej stronie ulicy. Projekt uzgodniliśmy z Zespołem ds. Polityki Rowerowej oraz Radą Jednostki Pomocniczej – mówi Paweł Sucheta, zastępca naczelnika Wydziału Transportu w UM Katowice. Koszt budowy drogi rowerowej wyniesie 1,36 mln zł, a wykonawca ma czas na jej ukończenie do końca stycznia 2021 r. Warto przypomnieć, że wspomniana droga rowerowa na pętli Alfreda połączy się z już istnieją, liczącą blisko 700 m. drogą rowerową prowadzącą wzdłuż ul. Telewizyjnej do Parku Śląskiego.

Kolejna droga rowerowa, której budowa rozpocznie się w sierpniu, ułatwi rowerzystom dojazd do Doliny Trzech Stawów. Droga o długości 1,1 km zostanie poprowadzona wzdłuż ul. Lotnisko. W kolejnych latach stanie się ona fragmentem znacznie większej drogi rowerowej, która będzie miała połączyć os. Paderewskiego z Nikiszowcem. Koszt budowy drogi wyniesie 1,67 mln zł. Wykonawca, zgodnie z umową, powinien ukończyć inwestycję do końca tego roku.

Jakich dróg rowerowych chcą mieszkańcy?

– Budowa nowych dróg rowerowych w mieście jest wyzwaniem. Gdy Katowice powstawały nikt nie brał pod uwagę tego, że kiedyś przyda się miejsce na drogi rowerowe. Dziś tego miejsca często nie ma. Rzadko zdarza się tak, że mamy tak szerokie ulice – by wytyczać na nich drogi rowerowe. Dochodzi do konfliktu interesów między mieszkańcami. Środowiska rowerowe chcą nowych dróg, a część mieszkańców nie chce ingerencji w to, co jest dzisiaj – sprzeciwia się temu, że trzeba czasem dokonać zmian w drzewostanie lub zlikwidować miejsca parkingowe. Do 2019 r. budowę nowych dróg rowerowych konsultowaliśmy głównie z Zespołem Rowerowym. Niestety w tym roku okazało się, że to co ustalaliśmy ze środowiskami rowerowymi nie spodobało się innym mieszkańcom – podkreśla prezydent Marcin Krupa. – Budowa drogi wzdłuż ul. Panewnickiej wywołała protest osób, które nie chciały stracić miejsc parkingowych. Musimy brać pod uwagę interes wszystkich mieszkańców i szukać kompromisowych rozwiązań. Dlatego dokonaliśmy więc takich zmian, które doprowadziły do tego, że ilość tych miejsc nawet się zwiększy – choć niektóre osoby nie były do końca zadowolonego z przebiegu nowej drogi.  Z kolei przy ul. Lotnisko mieszkańcy nie chcieli się zgodzić na wycinkę drzew – co wcześniej nie budziło zastrzeżeń przedstawicieli środowisk rowerowych. Także znaleźliśmy kompromisowe rozwiązanie, które zmieniło bieg drogi rowerowej, ale pozwoli zachować większość drzew. Dlatego postanowiliśmy, że przebieg nowych dróg rowerowych będziemy konsultować przede wszystkim z Radami Jednostek Pomocniczych, które szerzej niż środowiska rowerowe, reprezentują interesy wspólnot lokalnych – dodaje prezydent.

INFORMACJE DODATKOWE

Lata 2014 – 2019 = 28 km nowych dróg rowerowych

 • w roku 2014 wybudowano ok. 5,3 km
 • w roku 2015 wybudowano ok. 1,9 km
 • w roku 2016 wybudowano ok. 6,5 km
 • w roku 2017 wybudowano ok. 7,1 km
 • w roku 2018 wybudowano ok. 4,3 km
 • w roku 2019 wybudowano ok. 3,1 km
 • na 2020 r. założono budowę łącznie ok. 7,9 km

Obecnie łączna długość sieci dróg rowerowych w Mieście Katowice przekracza 170 km.

Dalsze plany:

Zakończono prace koncepcyjne/projektowe dla połączeń w ramach „Katowickiej Infrastruktury Rowerowej”:

 • Połączenie obszaru Strefy „Tempo 30” z Węzłem Przesiadkowym „Brynów Pętla”, z drogą rowerową w ul. Jankego oraz z istniejącą trasą rowerową nr 1 – planowana realizacja w 2020/2021 r.;
 • Przejazd pod rondem gen. Jerzego Ziętka – planowana realizacja w 2020/2021 r.
 • Połączenie dzielnicy Nikiszowiec z dzielnicą Giszowiec – planowana realizacja w 2020/2021 r.
 • Połączenie dzielnicy Giszowiec z obszarem Katowickiego Parku Leśnego – zakończone prace koncepcyjne.
 • Połączenie ul. Gospodarczej z ul. Graniczną/Pułaskiego – planowana realizacja w 2021 r.
 • Połączenie ul. Konnej z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz trasą rowerową nr 5 – trwają prace projektowe.

 

Wypożyczalnie rowerów miejskich:

Istotną częścią infrastruktury rowerowej jest sieć wypożyczalni rowerów miejskich, która w Katowicach cały czas rośnie i jest największa w całym województwie śląskim. Zadebiutowała w 2015 roku, gdy testowano trzy wypożyczalnie.
W obecnym roku system „City by bike” powiększył się do 82 stacji:

 • 61 stacji miejskich;
 • 14 stacji partnerskich;
 • 5 stacji z BO2020 (Wodny Plac Zabaw w Dolinie 3 Stawów, Plac Rostka, skrzyżowanie ul. Wiązowej i Hoppego na Osiedlu Wajdy, 2 stacje przy ul. Ściegiennego w dzielnicy Dąb);
 • 2 stacje rowerowe przy basenach miejskich (Basen Brynów, Basen Burowiec).
 • Dodatkowo zostały zabezpieczone środki na uruchomienie kolejnej stacji rowerowej przy węźle „Sądowa”.

W bieżącym sezonie wraz ze zwiększeniem ilości stacji wzrosła także ilość rowerów do 666 (546 miejskich, 120 partnerskich). Do dyspozycji mieszkańców są rowery cargo (20 sztuk), które służą do przewozu ładunku do 100 kg lub czworga małych dzieci. Wzorem roku poprzedniego, stacje katowickiego systemu CBB zostały zintegrowane ze stacjami w innych miastach Górnośląsko – Zagłębiowskiej  Metropolii.

W tym roku Miasto wydało na „rower miejski” ok. 2,3 mln zł.

Kolejna rozbudowa systemu sieci wypożyczalni związana będzie z otwarciem węzłów przesiadkowych „Brynów” oraz „Zawodzie” (II kwartał 2021 r.), realizacją wniosków z Budżetu Obywatelskiego 2021 (II kwartał 2021 r.) oraz przebudową ul. Dworcowej (II kwartał 2021 r.). Do 2023 r. planowane jest uruchomienie 150 stacji rowerowych i 1000 rowerów.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice