Rowerem dookoła Rudy

21 lipca 2015

Jeszcze w tym roku będzie można korzystać z blisko trzydziestokilometrowej, w pełni oznakowanej, trasy rowerowej wokół Rudy Śląskiej! Ta warta milion złotych inwestycja to sztandarowa pozycja w tegorocznym budżecie obywatelskim. W ostatnich dniach przekazano teren budowy pod realizację kolejnych odcinków trasy.

 

Projekt „Budowy obwodowej trasy rowerowej” otrzymał najwięcej głosów podczas ogólnomiejskiego głosowania nad projektami inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2015. Jego realizacji chciało ponad 1,7 tys. osób, które oddały głos w trakcie ubiegłorocznego głosowania. O potrzebie takiej inwestycji przekonana jest inicjatorka projektu, Ewa Chmielewska – Poruszając się po trasie będziemy mogli szybko dostać się do centrów każdej z dzielnic. Trasa rowerowa umożliwi także zwiedzanie miasta – podkreśla.

Rowerzyści jadąc obwodową trasą rowerową będą poruszać się ścieżkami, drogami rowerowymi oraz pasami ruchu dla rowerów /ok. 3,3 km/, a także szlakami rowerowymi. W części rowerzyści korzystać będą z trasy poruszając się drogami publicznymi na zasadach ogólnych. – Szerokość pasów drogowych oraz struktura własnościowa w tak zurbanizowanym terenie nie pozwala na przyjęcie innych rozwiązań, dysponując kwotą miliona złotych. Warto zaznaczyć, ze średni koszt wybudowania 1 km drogi rowerowej to kwota ok. 800 tys. zł – podkreśla Jacek Otrębski z Wydziału Dróg i Mostów.

Generalnie inwestycja podzielona została na kilka etapów. – Część z nich dotyczy budowy kilku odcinków ścieżek rowerowych, jeden z etapów obejmuje oznakowanie całości trasy. Oprócz tego wykonane zostaną pozostałe prace techniczne na istniejącym układzie drogowym, polegające na przycince krzewów, wyrównaniu dróg, bądź obniżeniu krawężników – wylicza Jacek Otrębski.

Już teraz prace przy budowie ścieżki rowerowej trwają przy ul. Starej, a w ostatnich dniach przekazane zostały tereny pod budowę kolejnych trzech odcinków ścieżek rowerowych o łącznej długości 1,5 km. Najdłuższa z planowanych, dwukierunkowych ścieżek rowerowych, o długości 630 m, znajdzie się w rejonie ul. Kokota i połączy ul. Partyzantów z ulicą Cynkową. Kolejne ścieżki powstaną wzdłuż ulic Chorzowskiej oraz Wolności. Pierwsza z nich, o długości około 600 m, przebiegała będzie od budynku Chorzowska nr 2 do skrzyżowania z ulicą Ratowników. Druga o długości 270 m, poprowadzona będzie od ul. Raciborskiej do ul. Szyb Powietrzny w Rudzie. – Do budowy ścieżek rowerowych wykorzystana zostanie bezfazowa czerwona kostka brukowa, za wyjątkiem ul. Starej, gdzie ścieżka posiadała będzie nawierzchnię tłuczniową stabilizowaną – wyjaśnia Jacek Otrębski. – Zakończenie prac planowane jest z końcem września tego roku – dodaje.

Do końca października wybudowana zostanie kolejna ścieżka rowerowa w Parku Dworskim w Nowym Bytomiu, a do końca roku na odcinku wzdłuż ul. Kochłowickiej. Jednocześnie potrwają również prace związane z oznakowaniem poziomym i pionowym całości trasy, obejmującej istniejące drogi w mieście. W ten sposób powstanie blisko 30 km trasa, którą rowerzyści będą mogli poruszać się wokół całej Rudy Śląskiej. – Oczywiście w zależności od posiadanych środków finansowych będziemy starać się udoskonalać trasę, szczególnie na odcinkach, na których obecnie ruch rowerowy odbywać się będzie na zasadach ogólnych – zapowiada wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Oprócz realizacji obwodowej trasy rowerowej obecnie ze środków budżetu miasta trwają prace przy opracowywaniu dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej od ul. Gołębi do ul. Kupieckiej. Nowa ścieżka połączy odcinki ścieżek rowerowych wykonanych w 2014 roku /wzdłuż ul. 1 Maja oraz wzdłuż ul. Górnośląskiej/. Po jej wykonaniu rowerem bezpiecznie będzie można dojechać od ul. Tołstoja w Czarnym Lesie do ul. Tunkla w Kochłowicach. Ponadto opracowywana jest dokumentacja na budowę ponad 3 km szlaku rowerowego wzdłuż Potoku Bielszowickiego. W tym roku w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano także naprawy niektórych istniejących ścieżek i szlaków rowerowych.

Obecnie w Rudzie Śląskiej istnieje ponad 40 km tras i ścieżek rowerowych. Tylko w ubiegłym roku przybyło ich w mieście prawie 16 km.

materiały prasowe: UM Ruda Śląska