Remediacja Kaliny…

29 grudnia 2020

Świętochłowickiego stawu.

Dwie umowy na dotację w wysokości 5 062 904 zł i na pożyczkę 2 701 697 zł podpisali prezydent Świętochłowic – Daniel Beger oraz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Tomasz Bednarek. – Dopinamy kolejny element, który był planowany w tym kończącym się już roku. Chodzi o pozyskanie środków zewnętrznych. Dzięki bardzo dobrej współpracy z prezesem Tomaszem Bednarkiem podpisujemy dziś umowy z WFOŚiGW w Katowicach na dotację ponad 5 mln zł i pożyczkę ponad 2,7 mln zł. Przypominam, że szacowany koszt remediacji stawu Kalina to ponad 60 mln zł – mówi Daniel Beger, prezydent Świętochłowic. – Rozbrojenie tej ekologicznej bomby, jaką jest staw Kalina, to jeden z najważniejszych celów, które wyznaczyłem sobie do osiągnięcia jako prezydent Świętochłowic – podkreśla prezydent Beger.

Jak dodał prezydent Świętochłowic, po trwających półtora roku pracach związanych z dokumentacją finansową i środowiskową, w lipcu nadchodzącego roku, spodziewane jest rozpoczęcie prac remediacji stawu. Finalnie prace te mają zakończyć się w sierpniu 2023 roku. – Sprawa stawu Kalina to temat, który ciągnie się od wielu lat. Wiele razy przekładana była realizacja tego przedsięwzięcia. My też jako WFOŚiGW wydłużaliśmy terminy. I dopiero pan prezydent Beger rozpoczął z całym impetem realizację tej inwestycji – powiedział prezes Funduszu, Tomasz Bednarek.

Remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina to jak dotąd największa tego typu realizacja w Polsce. Gmina ma zapewnione finansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w kwocie ok. 60 mln zł), a także ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

W styczniu 2020 r. władze miejskie zawarły umowę z wykonawcą na realizację projektu pn.: „Poprawa, jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”.

W ramach remediacji stawu Kalina usunięte i zneutralizowane zostaną odpady zalegające na dnie stawu, co umożliwi przywrócenie biologicznej aktywności w jego wodach.  W okolicach stawu powstanie miejsce rekreacji dla mieszkańców. W ramach docelowego zagospodarowania terenu utworzona będzie między innymi sztuczna wyspa wraz z trzema groblami ze ścieżkami spacerowymi, plac zabaw oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią. Dodatkowo teren wokół stawu o powierzchni ponad pięciu hektarów zostanie wyposażony w małą architekturę krajobrazu, taką jak ławki, stoliki, kosze na śmieci i latarnie. Jak zaznaczył pierwszy zastępca prezydenta miasta Świętochłowice Sławomir Pośpiech, koncepcja ta uzyskała przedstawiona mieszkańcom i zyskała poparcie.

Tekst i foto: UM Świętochłowice