Przyjęte do Partnerstwa

6 grudnia 2018

Na mocy decyzji Dyrektorów Generalnych państw członkowskich UE odpowiedzialnych za kwestie miejskie, Katowice zostały przyjęte do nowo utworzonego Partnerstwa w ramach Agendy Miejskiej UE w obszarze: Kultura i dziedzictwo kulturowe.

 

– Katowice należą do prestiżowej Sieci Miast Kreatywnych UNESCO. To dowód na to, że strategia miasta polegająca na inwestowaniu w kulturę przynosi efekty. Katowice weszły do elitarnego klubu miast słynnych ze swojego życia muzycznego. UNESCO doceniło intensywność i różnorodność życia muzycznego w Katowicach – silnych muzyką poważną, dumnych ze swojego wkładu w rozwój polskiego jazzu i bluesa, szczycących się najlepszymi festiwalami muzyki alternatywnej i elektronicznej  – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic i dodaje, że nie tylko muzyką Katowice żyją. Miłośnicy teatru, sztuki także znajdą wiele propozycji dla siebie. – W Katowicach mamy również festiwale teatralne, szlak moderny, a także elementy naszego dziedzictwa kulturowego, które tworze zabytkowy Nikiszowiec, czy tez obiekty na Szlaku Zabytków Techniki. Jestem przekonany, że wymiana doświadczeń z Berlinem, Florencją, a także innymi instytucjami z całej Europy pozwoli nam kontynuować kulturalny rozwój Katowic – dodaje prezydent.

Pozostałymi Partnerami są m.in. Miasto Berlin, Florencja, EBI, francuskie Ministerstwo Kultury, Agencja Rozwoju Regionalnego z Ljubljany, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego czy Metropolia Bordeaux. Łącznie Partnerstwo obejmuje 22 podmioty.

Agenda Miejska powstała w 2016r., zatwierdzona przez Pakt Amsterdamski, a kluczowym mechanizmem jej realizacji jest współpraca przedstawicieli państw członkowskich UE, właściwych dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej, miast, organizacji i ekspertów zajmujących się tematyką rozwoju miast na poziomie europejskim,  w ramach partnerstw. Obecnie funkcjonuje 13 partnerstw tematycznych, w tym m.in. z zakresu mobilności miejskiej, jakości powietrza, przystosowania do zmian klimatycznych czy też cyfryzacji.

Celem partnerstw, tworzonych na zasadzanie dobrowolności, jest wypracowanie wielopoziomowego i wielowymiarowego podejścia oraz analiza danego tematu Agendy Miejskiej. Jego uczestnicy opracowują Plan Działania adresujący rzeczywiste potrzeby i propozycje konkretnych rozwiązań dla danego tematu Agendy Miejskiej, w obszarze:

  • lepszego stanowienia prawa (np. lepsza koordynacja polityk, spójne wdrażanie przepisów i instrumentów);
  • finansowania (np. integracja tradycyjnych oraz innowacyjnych źródeł finansowania, poprawa finansowania i wdrażania);
  • wzmacniania wiedzy i wymiany doświadczeń.

W wyniku realizacji Planu Działania powstaną konkretne propozycje w ww. obszarach, związane z tematem partnerstwa, które będą niewiążącym wkładem w proces kształtowania jego przyszłego rozwoju i rewizji istniejących przepisów prawa, instrumentów i inicjatyw UE.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice