Przetarg na trzeci etap trasy N-S ogłoszony

14 czerwca 2016

Coraz bliżej połączenia autostrady A4 z Drogową Trasę Średnicową. Ruda Śląska ogłosiła przetarg na budowę trzeciego etapu trasy N-S. Chodzi o odcinek od ul. Bukowej do ul. Kokota wraz z węzłem dwupoziomowym. Z kolei prace przy budowie drugiego fragmentu trasy wchodzą w ostatnią fazę. Obecnie trwają końcowe roboty związane z wykonaniem nawierzchni drogi. Zaawansowana jest również budowa wiaduktu drogowego w rejonie ul. Bukowej. Jednocześnie projektowany jest czwarty etap trasy.

 

– To nasza najważniejsza inwestycja drogowa – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Jest ona kluczowa nie tylko dla Rudy Śląskiej, ale i całego regionu. Istotne jest już samo połączenie autostrady i DTŚ, skutkiem którego będzie odciążenie ulicy 1 Maja. Ponadto przy trasie powstaną atrakcyjne tereny inwestycyjne. Ta budowa to duże wyzwanie finansowe, ale dobrze się do niego przygotowaliśmy, pozyskując środki unijne i niskooprocentowany kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – dodaje.

Ogłoszony przetarg dotyczy odcinka trasy N-S o długości ponad 1,4 km. Będzie on prowadził od ul. Bukowej do ul. Kokota. – Roboty drogowe oprócz samej trasy obejmą też budowę dwupoziomowego węzła z ul. Kokota, drogi dojazdowej do ogródków działkowych, chodników, ścieżek rowerowych, elementów systemu odwodnienia, a także przebudowę odcinka ul. Kokota oraz wlotu i odcinka ul. Wideckiego – wylicza Mariusz Pol z Wydziału Dróg i Mostów UM.

Wybudowany zostanie również wiadukt, którym trasa N-S przebiegać będzie nad ulicą Kokota. Odwodnienie zapewni z kolei sieć kanalizacji deszczowej. – Inwestycja obejmie również oświetlenie trasy, węzła, chodników i ścieżek rowerowych, wykonanie barier ochronnych oraz oznakowania pionowego i poziomego, a także nasadzenia drzew i krzewów – mówi Mariusz Pol. Przebudowane zostaną też istniejące sieci infrastruktury technicznej – wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, elektro-energetyczne i telekomunikacyjne.

Nietypową częścią tego etapu budowy trasy będzie przeniesienie o 20 metrów na północ kolidującego z jej przebiegiem schronu pozorno – bojowego. – Jest to mała kapsuła, właściwie dla dwóch osób, z murem sugerującym, że jest to duży schron bojowy, stąd nazwa – tłumaczy dr Łukasz Urbańczyk, Miejski Konserwator Zabytków. Schron jest dobrze zachowany, ale obecnie zalany deszczówką. Po przeniesieniu zainstalowana zostanie rura odwadniająca, a obiekt zostanie przykryty ziemią aby zachować pierwotny wygląd. Specjalnie dla zwiedzających zostanie wykonane zejście schodami terenowymi z poziomu chodnika. Warto dodać, że w pobliżu znajduje się również duży bunkier, przy którym po zakończeniu budowy z jednej strony przebiegać będzie sama trasa, a z drugiej chodnik i ścieżka rowerowa. Oba obiekty należą do Obszaru Warownego „Śląsk”.

Aktualnie w mieście trwa budowa blisko kilometrowego odcinka trasy od ul. 1 Maja do ul. Bukowej. Kluczowe roboty zostały już zrealizowane. Obecnie trwają końcowe prace związane z wykonaniem nawierzchni drogi. Wysoko zaawansowane są również prace przy budowie wiaduktu drogowego w rejonie ul. Bukowej. – Dzięki łagodnej zimie i zaangażowaniu wykonawcy budowę tego odcinka ukończymy zdecydowanie przed terminem – informuje Grażyna Dziedzic. Oficjalny termin zakończenia inwestycji, pierwotnie zaplanowany na czerwiec 2017 r., został już przesunięty na styczeń 2017 r.

Jeśli chodzi o następny odcinek trasy N-S – od ul. Kokota do zjazdu na autostradę A-4, to obecnie trwają prace projektowe. Mają one zostać zakończone do końca sierpnia 2016 roku. Będzie to najdłuższy z realizowanych odcinków. Jego długość wyniesie 1,9 km. W ramach tego zadania powstanie również rondo w rejonie ul. Bielszowickiej oraz aż trzy wiadukty – jeden nad ul. Bielszowicką, drugi nad przebiegającą linią kolejową oraz trzeci nad ul. Piaskową. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych odcinków, na realizację ostatniego władze miasta starać się będą o unijne dofinansowanie. – Na razie czekać musimy na kompletną dokumentację wraz z kosztorysem. Wstępnie szacujemy, że koszt budowy tego odcinka wyniesie około 130 mln zł – podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk.

Do tej pory w Rudzie Śląskiej zrealizowany został pierwszy odcinek trasy N-S. Ma on długość 1 km. Ten etap został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Jego budowa dofinansowana została w ramach RPO WŚL 2007-2013. W kwietniu br. Zarząd Województwa Śląskiego zdecydował o przyznaniu Rudzie Śląskiej unijnej dotacji na dwa kolejne odcinki – od ul. 1 Maja do ul. Bukowej i od ul. Bukowej do ul. Kokota. – Nasz projekt znalazł się na drugim miejscu na liście, a przyznane dofinansowanie to kwota blisko 136 mln zł, przy  174 mln zł wartości całości inwestycji – informuje Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta.

UM Ruda Śląska