Przeszłość, odpowiedzialność, przyszłość

25 lutego 2019

By przyszłość była odpowiedzialna, odpowiedzialnie należy rozliczyć się z przeszłością. Prezydent Świętochłowic Daniel Beger podsumował 100 dni swojego urzędowania.

 

Dla dobra miasta i mieszkańców. W sercu, a nie na plakacie. Na co dzień, a nie na pokaz. Tak Daniel Beger będzie zmieniał miasto, by świętochłowiczanom żyło się lepiej i było w nim możliwe dalsze inwestowanie.  – Musimy podjąć działania rozważnie, bo nie możemy w tej chwili pozwolić sobie na marnotrawienie jakichkolwiek pieniędzy – podkreśla Daniel Beger. – Wdrażamy program naprawczy dla miasta, który jest tak naprawdę planem oszczędnościowym. W tej chwili pracujemy nad jego szczegółami. Niebawem jednak podamy wyczerpującą informację do wiadomości publicznej. Zaciskamy pasa i musimy zrezygnować z pewnych inwestycji – zaznacza prezydent Świętochłowic.

Te inwestycje to takie prognozowane na długi czasookres. Teraz trzeba je zweryfikować i urealnić te możliwe do sfinalizowania. Jak zapowiada prezydent, priorytet to teraz słynny już staw Kalina. – W przeciągu dwóch tygodni powinien ruszyć przetarg dotyczący stawu Kalina – mówi Daniel Beger. Przypomnijmy, że staw ten to ważne miejsce dla mieszkańców miasta. Jego zanieczyszczenie na pewno nie przynosi dziś miastu spelndoru, a z ekologicznego punktu widzenia stanowi zagrożenie dla zdrowi i środowiska.

Hanna Grabowska-Macioszek