Przeobrażenia przestrzeni parkowej Muzeum Śląskiego

17 lutego 2016

Ubiegłoroczne otwarcie siedziby Muzeum Śląskiego powstałej na terenie byłej KWK „Katowice” to nie koniec zmian przestrzeni znajdującej się w centrum stolicy Śląska. Zwiedzający otwartą przestrzeń parkową mogą codziennie obserwować postępy w rewitalizacji dwóch zabytkowych budynków pokopalnianych, które już jesienią tego roku zyskają nowe przeznaczenie.

 

W budynku dawnej stolarni obecnie trwają ostatnie prace adaptacyjne, po zakończeniu których będzie tu prezentowana wystawa nawiązująca do podróży bohatera książek Alfreda Szklarskiego, ukazująca bogactwo kulturowe i przyrodnicze świata. Dodatkowo przestrzeń umożliwi organizację przedstawień teatralnych, zajęć plastycznych i pokazów filmowych, które uwzględniać będą potrzeby edukacyjne różnych grup odbiorców, w tym także osób niepełnosprawnych. W budynku znajdować się będą również odrestaurowane zabytkowe maszyny stolarskie, które stanowiły wyposażenie byłej kopalni.

Dzięki kompleksowemu remontowi dawnej łaźni głównej możliwe będzie przeniesienie pracowni działów Historii, Archeologii i Etnologii z dotychczasowej siedziby przy al. W. Korfantego do zaadaptowanego na te cele budynku mieszczącego się przy ul. T. Dobrowolskiego. Zasadniczą jego część zajmie powierzchnia ekspozycyjna. Już jesienią zobaczymy tam wystawę „Zaczęło się od ziarna…”, wprowadzającą w bogatą, a często zaskakującą historię roślin uprawnych oraz prezentującą tajniki pracowni archeobotanicznej i realizowanych przez nią badań. Ponadto na przyległym terenie zostanie wybudowany parking z miejscami dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz autokarów, co pozwoli na skorzystanie z oferty zorganizowanym grupom dzieci i osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009–2014 umożliwi Muzeum pełnienie funkcji centrum kompetencji, usług i badań dla innych instytucji. Istotnym elementem projektu jest bowiem doposażenie nowoczesnej pracowni digitalizacji opracowującej cyfrowo najcenniejsze, unikatowe zbiory Muzeum. Cały projekt realizowany jest we współpracy z Norweskim Instytutem Badań Dziedzictwa Kulturowego (NIKU) – niezależną instytucją non profit zajmującą się konserwacją i zrównoważonym zarządzaniem dziedzictwem kulturowym.

Muzeum Śląskie