„Przenikanie” – wernisaż w Galerii Ateneum

12 kwietnia 2023

Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum zaprasza na wernisaż wystawy PRZENIKANIE Koła Naukowego „Koszary Grafiki”, który odbędzie się w piątek 14 kwietnia 2023 o godz.18.00 w Galerii Ateneum przy ul. 3 Maja 25.

Swoje prace pokażą studenci Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, będącej współorganizatorem ekspozycji: Aleksandra Gigiel, Agata Kustwan, Karolina Lefek, Kinga Przeliorz, Paulina Radomska, Stefania Skłodowska, Marta Tokarz, Tymek Pawłowski i Aleksander Steblik.

„Cielesność stoi u podstaw doświadczenia i poznania każdej żywej istoty. Psyche, soma i polis, których równowaga (lub jej brak) wpływa na nasz dobrostan, są filarami zdrowia w wymiarze fizycznym, ale także psychicznym i społecznym” – piszą Julia Maniura i Julia Gaj.

„Prace studentów poruszają problematykę cielesności, przy czym rozważania dotykają nie tylko aspektów funkcjonowania człowieka, ale sięgają także dalej – do świata zwierząt, pod wieloma względami dla nas enigmatycznego. Techniki użyte przez twórców są tak różnorodne, jak odbiór i interpretacja zagadnienia, które możemy postrzegać przez pryzmat własnych doświadczeń. Temat cielesności przybliża zastosowanie nie tylko technik dwuwymiarowych, lecz i tekstura (jako trzeci wymiar). Grafiki młodych artystów wyróżniają się unikatowym podejściem do podjętej problematyki. Chcąc przenieść własne refleksje na temat ciała na swoją twórczość, motywują nas tym samym do podążenia za ich rozważaniami. Pojęcia psyche, soma i polis często przenikają się wzajemnie, są trudne do wyodrębnienia i bezpośredniego uchwycenia, co prezentowane na wystawie prace odzwierciedlają w swej różnorodności pod względem formy, ale też treści”.

Wystawa czynna będzie do 20 maja 2023.

Grafika 1: autor: Kinga Przeliorz

Grafika 2: autor: Stefania Skłodowska