Przegląd Amatorskiej Sztuki Osób Niepełnosprawnych

30 kwietnia 2015

Przegląd adresowany jest do osób niepełnosprawnych, organizacji i instytucji zrzeszających osoby niepełnosprawne ( stowarzyszenia, fundacje, warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, szkoły specjalne ).

Jego celem jest stworzenie możliwości publicznej prezentacji swoich umiejętności dzieciom, młodzieży i dorosłym niepełnosprawnym uzdolnionym muzycznie i teatralnie, integracja środowiska osób niepełnosprawnych,

wymiana doświadczeń między terapeutami, opiekunami i trenerami.

Kategoria – formy sceniczne: soliści; zespoły wokalne, wokalno – instrumentalne, instrumentalne; zespoły taneczne; grupy teatralne.

Zgłoszenia przyjmujemy do 4 maja 2015r. drogą elektroniczną lub na adres: filiadab@mdkkoszutka.pl lub pocztą MDK „KOSZUTKA” – filia „Dąb” ul. Krzyżowa 1, 40 – 111 Katowice.

Przegląd prezentacji odbędzie się 19 maja 2015r. od godz. 9.00, a uroczyste zakończenie i wręczenie nagród 21 maja 2015r. o godz. 17.00 w sali audiowizualnej MDK „KOSZUTKA” – filia „Dąb”, ul. Krzyżowa 1 w Katowicach,

Szczegółowy regulamin Przeglądu wraz z kartą zgłoszeniową dostępny jest na stronie internetowej www.mdkkoszutka.pl

Materiały prasowe: MDK „Koszutka”