Prestiżowe inwestycje

18 lutego 2019

Przyciągają inwestorów, bo miasto jest atrakcyjne dla przedsiębiorców. – To wyróżnienie dla Katowic – podkreśla prezydent Marcin Krupa.

 

Katowice zajęły pierwsze miejsce pod względem strategii przyciągania inwestycji bezpośrednich w prestiżowym rankingu fDi Magazine pn. „Polish Cities of the Future 2019/20” oceniającym atrakcyjność miast dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Ranking Polskie Miasta Przyszłości 2019/20 został przygotowywany  przez zespół analityczny magazynu fDi Intelligence, będącego sekcją grupy The Financial Times. Autorzy rankingu opracowali listę 50 polskich lokalizacji, dla których następnie zebrano dane w pięciu kategoriach: potencjał gospodarczy „Economic Potential”, zasoby ludzkie „Human Capital and Lifestyle”, efektywność kosztowa „Cost Effectiveness”, infrastruktura i dostępność transportowa „Connectivity”, przyjazne nastawienie do biznesu „Business Friendliness”. Kolejnym obszarem, który analizowano była strategia przyciągania zagranicznych inwestycji („FDI strategy”). W tej kategorii analizowano kwestionariusze wypełniane przez 13 poszczególnych ośrodków miejskich. Analizowano między innymi szczegółowe informacje na temat strategii promowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych takie jak:

  • organizacja i sposób pracy komórek miejskich zajmujących się inwestycjami zagranicznymi,
  • główne inicjatywy podejmowane w celu przyciągnięcia inwestorów bezpośrednich,
  • dostępne zachęty inwestycyjne (rodzaje),
  • realizowane projekty: infrastrukturalne i miejskie.

W rankingu miasta były podzielone ze względu na wielkość populacji. Katowice zostały sklasyfikowane w kategorii „Large” (dużych), czyli miast których liczba ludności przekracza 250 tys. – podobnie jak 11 innych ośrodków miejskich w Polsce.

– Zajęcie przez Katowice najwyższej pozycji w tak prestiżowym rankingu jest dla miasta ogromnym wyróżnieniem. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne znacząco wpływają na rozwój Katowic  i wzmacnianie pozytywnego wizerunku. Nagroda ta jest dowodem na to, że szereg naszych starań, które od lat podejmujemy, został doceniony przez zespół zagranicznych ekspertów – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Katowice to silna marka w oczach przedsiębiorców, na którą składa się szereg czynników, takich jak np.: dostęp do wykwalifikowanej kadry, doskonała lokalizacja  i rozbudowany system wsparcia. Dziś mówimy także o potencjale naukowym, gospodarczym  i infrastrukturalnym całej metropolii. Katowice są przyjazne dla biznesu – a potwierdzają to firmy, które zdecydowały się u nas zainwestować. To wzorcowy model win-win. Każdy nowy inwestor to nowe miejsca pracy, czy też podatki wpływające do kasy miasta – dodaje prezydent.

Katowice osiągnęły najwyższy możliwy wynik wśród polskich miast w kategorii strategii przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych  – „Top 5 Polish Cities of the Future 2019/20 – FDI Strategy”,  a także jednocześnie znalazły się na podium w kategorii związanej z infrastrukturą i dostępnością transportową: „Top 5 Large Polish Cities of the Future 2019/20 – Connectivity”, zajmując 3 miejsce wśród dużych polskich miast. Wręczenie nagród odbędzie się 12 marca 2019 r. podczas  Międzynarodowych Targów Nieruchomości i Inwestycji MIPIM.

Katowice są dziś jednym z najszybciej rozwijających się oraz najważniejszych miast w Polsce. Są też stolicą województwa śląskiego oraz siedzibą i sercem pierwszego w Polsce związku metropolitalnego. Według raportu „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2018”, przygotowanego przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Aglomeracja Katowicka zajmuje 5. miejsce  w Polsce pod kątem zatrudnienia w sektorze – działa tutaj 95 centrów, w których zatrudnienie wynosi około 21 tys. pracowników. Katowice zajmują również wysokie, 3 miejsce w kategorii miast  z największym potencjałem wzrostu  w sektorze technologicznym w rankingu „EMEA Tech Cities. Opportunities in technology. Hotspots”, przygotowanym przez CBRE.

Należy zaznaczyć, że z oferty inwestycyjnej Miasta Katowice skorzystało już wielu znaczących międzynarodowych inwestorów. To właśnie  Katowice zostały wybrane jako miejsce prowadzenia swoich inwestycji przez takich inwestorów jak: IBM, Fujitsu, Accenutre, PwC, Rockwell Automation Sapiens,  TÜV Rheinland czy też Eurofins. Jednym z kluczowych czynników, decydującym często  o lokalizacji inwestycji w danym mieście, jest dostępność nowoczesnej powierzchni biurowej. Podaż nowoczesnej powierzchni biurowej w Katowicach wynosi obecnie 520 000 m2, co daje miastu  5. miejsce w Polsce, a warto dodać, że kolejne 72 000 m2 pozostaje w budowie.

 

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy współpracy z Wydziałem Obsługi Inwestorów