Powstały tablice historyczne „Szlak Historii Dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec”

19 listopada 2020

Dla mieszkańców to cenna wiadomość!

Projekt 6 tablic historycznych zatytułowany „Szlak Historii Dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec” został zgłoszony  przez pana Kamila Lasończyka 23 maja 2019 roku, w ramach VI edycji katowickiego Budżetu Obywatelskiego. Intencją autora było ukazanie bogatej historii tej części miasta, która w dużej mierze rozwijała się w oparciu o przemysł górniczo-hutniczy. Propozycja skierowana jest do mieszkańców dzielnicy i miała charakter edukacyjny. Najważniejszą ideą wystawy plenerowej jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców, jako że miejsce jej usytuowania – skwer Walentego Fojkisa – jest często odwiedzane przez tutejszych mieszkańców.

Poszczególne tablice zawierają informacje oraz materiał zdjęciowy związany z początkami dzielnicy, rozwojem przemysłu i kolonii robotniczych, życiem religijnym i społecznym, a także instytucjami edukacyjnymi.

Złożona propozycja została pozytywnie oceniona przez urzędników, a następnie projekt został poddany głosowaniu. Spotkał się z pozytywnym odbiorem lokalnej społeczności i został wyłoniony, uzyskując liczbę 220 głosów.

Inwestycję, której całkowity koszt zamknął się w kwocie 28.000 zł brutto,  koordynował Wydział Promocji Urzędu Miasta Katowice i Zakład Zieleni Miejskiej w konsultacji z Muzeum Historii Katowic, a wykonawcą była firma – Studio Reklamy „Miastostrada”.