Powstaje skansenowska „Dygająca Kapela”

5 października 2023
12 października Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zaprasza miłośników muzyki, śpiewu i tańca, na spotkanie, które da początek działalności „Dygającej Kapeli”.
Adresatami projektu są dorośli zainteresowani współtworzeniem regionalnego zespołu śpiewaczego, a przewodzić mu będzie Stefan Mazur z chorzowskiego skansenu.
Warsztaty odbywać się będą w czwartki, w godzinach 18.00-19.30 w siedzibie muzeum, a bazowym repertuarem będą przede wszystkim pieśni ze zbiorów Adolfa Dygacza, jednego z najważniejszych folklorystów, znawcy śląskiej kultury, pedagoga i publicysty.
Warto zauważyć, że nazwa zespołu nie jest przypadkowa – MGPE otrzymało spuściznę po profesorze, którą obecnie digitalizuje zatem „Dygająca Kapela” będzie elementem popularyzacji i kontynuacji jego działalności we współczesnych czasach.
Zajęcia będą prowadzone przez pracowników muzeum oraz Karo Przewłokę, znaną z zespołu Dejcie Pozór oraz Krzikopa, a wypracowany wspólnie repertuar będzie uatrakcyjniać wydarzenia, odbywające się w skansenie. Pierwszy, wspólny występ odbędzie się podczas imprezy „Śląsko Wilijo” 17 grudnia! – Muzeum to nie tylko zabytkowe eksponaty. Można się o tym przekonać wielokrotnie, odwiedzając chorzowski skansen, gdzie doświadczenie miejsca wszystkimi zmysłami jest kluczowe. Prezentujemy historię regionu używając do tego różnych środków wyrazu – ekspozycji, która zmienia się w rytmie pór roku, warsztatów dotyczących rzemiosła, tradycji kulinarnych, obrzędowych, dzięki czemu nasi goście odbywają podróż w czasie. MGPE posiada w zasobach dziedzictwo gromadzonych latami zbiorów pieśni, nagrań prof. Adolfa Dygacza, które od kilku lat poddawane są digitalizacji w ramach projektu, natomiast naszą misją – podobnie jak tego znanego folklorysty- jest popularyzacja tekstów i pieśni regionalnych wśród kolejnych pokoleń. W przyszłym roku ukaże się monografia obejmująca opracowanie pieśni frywolnych – podkreśla Paulina Cius-Górska dyrektor MGPE w Chorzowie.
Mając to na uwadze, MGPE napisało na początku 2023 roku projekt, który uzyskał dofinansowanie w konkursie Etno Polska (nabór Narodowego Centrum Kultury). Jego głównym założeniem były warsztaty śpiewacze dla różnych grup wiekowych, prowadzone przez zaproszone do współpracy regionalne zespoły. Wydarzenie „Wieś tańczy i śpiewa” spotkało się z ogromnym entuzjazmem mieszkańców regionu (w warsztatach wzięło udział kilkadziesiąt osób). Wyposażeni w śpiewniki uczestnicy uczyli się wybranych pieśni w zabytkowych chałupach przy wtórze akordeonu oraz na scenie chorzowskiego skansenu, gdzie mieli okazję pośpiewać wszyscy odwiedzający. To doświadczenie było kolejnym argumentem przesądzającym o powołaniu kapeli przy muzeum. – Postanowiliśmy, że to najlepszy czas, by wyzwolone w ten sposób pozytywne emocje i chęci zmaterializować w postaci stworzenia grupy wokalno-instrumentalnej. Wokół muzeum rośnie zaangażowana społeczność – wolontariusze, stali odwiedzający, stowarzyszenia, instytucje kultury włączające się we współtworzenie wydarzeń. Warto przy tym zaznaczyć, że zespół będzie miał charakter amatorski, wracamy do źródeł stawiając przede wszystkim na radość ze wspólnego śpiewania – mówi Stefan Mazur z Działu Edukacji i Popularyzacji MGPe, odpowiedzialny za prowadzenie „Dygającej Kapeli”.
Muzealna grupa będzie nie tylko występować podczas wydarzeń realizowanych przez skansen, ale też odkrywać konteksty historyczne i artystyczne dawnych pieśni. Członkowie kapeli nauczą się śpiewania dawnych wiejskich przyśpiewek, gry na tradycyjnych instrumentach, odkryją tradycję i dziedzictwo kulturowe naszego regionu poprzez wykłady zaplanowane w ramach spotkań.
Cykl 10 warsztatów startuje 12.10 o g. 18.00. Czas trwania każdego warsztatu to 1,5 godziny. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Edukacji i Popularyzacji MGPE 32 241 07 18 wew. 204.

Hanna Grabowska-Macioszek