Porozumienie o partnerstwie

9 sierpnia 2019

Wspólne działania na rzecz rozwoju transportu publicznego oraz elektromobilności, wspieranie działań na rzecz innowacyjnej gospodarki, rozwój terenów zielonych oraz wymiana naukowa, kulturalna i sportowa – to kilka z możliwych form współpracy, które będą wspólnie realizować Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia oraz Metropolia Ruhry.

 

Te dwa wielkie organizmy miejskie podpisały porozumienie o partnerstwie. – W rozwoju Metropolii chcemy korzystać z doświadczeń naszych zagranicznych sąsiadów i stawiamy na aktywną współpracę – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. – Metropolia Ruhry jest dla nas bardzo ważnym partnerem. Podobieństwo industrialnej przeszłości, realizacja trudnego procesu restrukturyzacji i świadomość wyzwań jakie stawia przed naszymi metropoliami współczesny świat, to czynniki, które zachęcają do współdziałania. Zagłębie Ruhry zakończyło długi proces restrukturyzacji i stało się centrum rozwojowym z gospodarką opartą na wiedzy. Warto czerpać z doświadczeń naszych niemieckich partnerów, by Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia mogła skuteczniej realizować swoje cele związane ze zrównoważonym rozwojem- tłumaczy Kazimierz Karolczak.

 W dokumencie wskazano obszary współpracy. Metropolie będą działać na rzecz rozwoju transportu publicznego i elektromobilności. Swoją aktywność nakierują na wsparcie procesów transformacji w miastach z przemysłu ciężkiego w stronę nowoczesnej gospodarki. Promowane będą badania oraz transfer wiedzy między metropoliami. Współpraca będzie dotyczyć także rozwoju terenów zielonych. Realizowana będzie wymiana kulturalna oraz sportowa. Dokument wskazuje także na wyzwania stojące przed metropoliami. Należą do nich zmiany klimatyczne, procesy demograficzne oraz rewitalizacja terenów poprzemysłowych. – Międzyregionalna europejska wymiana z Metropolią GZM otwiera przed nami nowe szanse-mówi Karola Geiß-Netthöfel, dyrektor regionalna Regionalnego Zrzeszenia Ruhry. – Dzięki transferowi wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk możemy się wzajemnie uczyć i rozwijać nasze kompetencje. Jest to istotne dla kształtowania zmian strukturalnych oraz stałego rozwoju konkurencyjności Metropolii Ruhry. Cieszymy się, że wraz z Metropolią GZM będziemy mogli realizować wspólne projekty. Dotyczy to przede wszystkim takich obszarów jak ekologia i środowisko, kształcenie i nauka oraz cyfryzacja. W nich widzimy duży potencjał do wspólnych inicjatyw- wyjaśnia.

Podpisane porozumienia otwiera drogę do wspólnych działań. Mają one polegać na m.in. wymianie informacji i doświadczeń, realizacji wspólnych projektów oraz programów współpracy. Metropolie będą też wspólnie występować w wydarzeniach na skalę międzynarodową. Porozumienie zakłada także tworzenie grup roboczych.

Zawarte porozumienie jest konsekwencją podpisanego w ubiegłym roku listu intencyjnego. W pierwszej połowie lipca w Zagłębiu Ruhry przebywała z wizyta studyjną delegacja przedstawicieli gmin członkowskich Metropolii GZM. Dotyczyła ona niemieckich doświadczeń w zagospodarowaniu terenów zielonych.

W dniu poprzedzającym podpisanie umowy delegacja z Metropolii Ruhry odwiedziła Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie oraz Park Śląski, a także zapoznała się z ich funkcjonowaniem oraz planami rozwoju. Zwiedziła także osiedle Nikiszowiec w Katowicach. W piątek goście spotkali się z przedstawicielami Miasta Katowice. Rozmowy dotyczyły starań o tytuł „Katowice Zieloną Stolicą Europy” w 2022 roku oraz Miejskiego Planu Adaptacyjnego, mającego na celu przystosowanie miasta do funkcjonowania w dobie zmian klimatycznych.

Regionalny Związek Zagłębia Ruhry (Metropolia Ruhry): W jego skład wchodzą 53 gminy, leżące w centralnej części landu Północna Nadrenia-Westfalia (zachodnie Niemcy). Mieszka w nich ok. 5,1 mln osób. Największe miasta to: Dortmund, Essen, Duisburg, Bochum, Gelsenkirchen, Oberhausen, Hagen, Hamm, Mülheim an der Ruhr, Herne, Recklinghausen, Bottrop. Zagłębie Ruhry z regionu przemysłowego stało się wiodącym ośrodkiem badawczo-rozwojowym w Europie, gdzie koncertują się branże związane z technologią i usługami. Funkcjonuje tam ok. 155 tys. przedsiębiorstw, które wytwarzają ok. 5,6 proc. PKB Niemiec. Na 22 uczelniach studiuje ok. 290 tys. studentów.

Materiał GZM