Pomożemy w realizacji Waszych ekoinwestycji

17 stycznia 2023

Deklaracja mocna i bardzo zdecydowana, choć niezbyt zaskakująca, jeśli składa ją WFOŚiGW w Katowicach.

Bo nie od dziś wszak wiadomo, że Fundusz wspiera inicjatywy związane z ochroną środowiska i inwestycjami z zakresu ekologii i to wspiera zawsze bardzo hojnie i efektywnie! I tym razem za tą deklaracją idą bardzo poważne konkrety, bo chodzi o dużą kasę! Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przytupem wkracza w 2023 rok, oferując aż 30 mln złotych w siedmiu nowych programach. Ale zanim więcej o programach, trzeba podkreślić, że Fundusz w 2023 roku obchodzi jubileusz 30lecia swojej zacnej działalności. No 30 lat – to robi wrażenie… Taka refleksja… Trudno wyobrazić sobie, co by było gdyby WFOŚiGW nie powstał. Nie wiem jak Wy, Drodzy Czytelnicy, ale ja nie chcę sobie tego nawet wyobrażać! A tym czasem już na samym starcie 2023 roku mocny akcent, który w życie wszedł już 3 stycznia! – Rok naszego jubileuszu 30-lecia rozpoczęliśmy od zmian w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”. Te zmiany wynikają z obecnej sytuacji gospodarczej. Z inflacji, z którą mierzymy się wszyscy. I te zmiany są odpowiedzią na te zjawiska. Szczegóły? To podniesienie progów dochodowych, poziomu dofinansowania, w tym przede wszystkim dotyczy to kwot dofinansowania. Ceny w zakresie tych inwestycji związanych z termomodernizacją budynków poszły w górę, stąd my podnosimy te wartości dofinansowania w najwyższym poziomie, przy pełnej termomodernizacji. Już można uzyskać do 135 tysięcy złotych bezzwrotnego dofinansowania – mówi prezes WFOŚiGW w Katowicach Tomasz Bednarek.

Hanna Grabowska-Macioszek

A teraz już nowe programy?

„Ekopracownia pod chmurką” – łączny budżet w wysokości 2 mln zł, skierowany jest do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Cel – utworzenie przestrzeni przeznaczonej do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii, geologii itp. w szkołach podstawowych oraz szkołach średnich. Poza tym programem kontynuowane są programy „Zielona Pracownia_Projekt”, którego nabór kończy się 3 lutego 2023 roku, oraz „Zielona Pracownia”.

„Zielona przestrzeń”. To pomysł na utworzenie terenów zieleni służących dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych oraz umożliwienie społeczeństwu korzystania z ich walorów, zwiększając zaangażowanie społeczności lokalnej. Budżet na ten program to 5 mln zł.

„Zielono-niebieska infrastruktura” – cel – podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu poprzez zwiększenie retencji wód opadowych i roztopowych oraz zastosowanie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań służących ograniczeniu zużycia wody, przeciwdziałaniu suszy, zatrzymaniu wody deszczowej w miejscu opadu, w tym rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury. Na ten cel Fundusz przeznaczy aż 10 mln zł w tym 5 mln zł w formie dotacji.

Poprawy Jakości Powietrza w województwie śląskim – odnawialne źródła energii w obiektach użyteczności publicznej” – 7 mln zł dofinasowana na wymianę nieefektywnego źródła ciepła opalanego węglem oraz zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w tym pomp ciepła, kotłów na biomasę i fotowoltaiki .

„Bezpieczny Strażak” – to nie tylko dofinansowanie do zakupu wozów bojowych czy sprzętu pożarniczego, a także wsparcie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, ale także dotacja na zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń środowiska.

„Eko Remiza” – strażacy z OSP mogą sięgnąć po środki na kompleksową termomodernizację strażackich remiz, które w niektórych miejscowościach są w opłakanym stanie.

„Przydomowa oczyszczalnia” – w ubiegłym roku pojawił się w ofercie WFOŚiGW w Katowicach jako Pilotaż. Okazało się, że program cieszy tak dużym zainteresowaniem, że budżet przeznaczony na ten cel został wyczerpany już w ciągu niespełna dwóch miesięcy. To program skierowany do właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości położonych na terenach województwa śląskiego, na których nie funkcjonuje i nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Dofinansowane zostanie zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nie więcej niż 7,5 m3/d. Fundusz przeznaczył na ten cel 4 mln zł, ale biorąc pod uwagę zainteresowanie istnieje możliwość zwiększenia tej puli środków.