Pomoc dla przedsiębiorców i pakiet dla kultury

30 listopada 2020

W Katowicach.

Nowe obostrzenia rządowe związane z walką z koronawirusem w dużej mierze ograniczyły lub wręcz uniemożliwiły prowadzenie działalności w branżach gastronomicznej, zdrowia fizycznego czy parków rozrywki. W związku z tym prezydent Katowic Marcin Krupa podjął decyzję o wdrożeniu Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy 2.0. już w październiku. W związku z przedłużeniem tych ograniczeń, zakres pomocy miasta Katowice dla tych przedsiębiorców także zostanie przedłużony, a dodatkowo rozszerzono pakiet o pomoc dla obszaru kultury.

– Epidemia koronawirusa sprawiła, że wielu przedsiębiorców znalazło się w krytycznej sytuacji. Mieszkańcy prowadzący biznesy w branżach fitness czy też restauracyjnej podkreślają, że ich dochody z dnia na dzień spadły niemal do zera. Prowadzenie sprzedaży posiłków na wynos, czy prowadzenie treningów online nie daje szans zrekompensować przedsiębiorcom w odczuwalny sposób ponoszonych strat. W Katowicach mamy ponad 28 tysięcy mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób. To między innymi dzięki tym firmom Katowice tak prężnie rozwijały się w ostatnich latach. Dlatego mając na uwadze aktualną sytuację podjąłem decyzję o wdrożeniu Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy 2.0 dla podmiotów gastronomicznych i restauracyjnych, fitness i zdrowia fizycznego oraz parków rozrywki już w październiku, a teraz przedłużamy to wsparcie dla tych przedsiębiorców na grudzień. Ponadto rozszerzamy go o obszar kultury – mówi prezydent Marcin Krupa. – Celem Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy 2.0+ jest przede wszystkim utrzymanie miejsc pracy i przetrwanie firm. Pandemia kiedyś się skończy i znów zaczniemy chodzić masowo do restauracji, na siłownie czy różne zajęcia sportowe. Dlatego chcemy pomóc katowickim przedsiębiorcom w tym trudnym dla nich czasie. Rozwiązania zawarte w naszym pakiecie to zwolnienia z opłat za  czynsze, dzierżawy i wywóz odpadów. Warto podkreślić, że opracowaliśmy je wspólnie – ponad podziałami politycznymi z radnymi wszystkich klubów Rady Miasta. Będziemy obserwować sytuację i działać odpowiednio do potrzeb i w ramach możliwości prawnych – dodaje prezydent.

4 FILARY KATOWICKIEGO PAKIETU PRZEDSIĘBIORCY 2.0

Pierwsze dwa filary KPP 2.0 adresowane są do przedsiębiorców którzy są najemcami lub dzierżawcami miejskich lokali i gruntów. Przepisy prawa nie pozwalają w tym zakresie udzielić pomocy podmiotom prowadzącym działalność w lokalach prywatnych. Dwa kolejne filary adresowane są już do wszystkich przedsiębiorców z branż gastronomii, zdrowia fizycznego i parków rozrywki i dotyczą podatków od nieruchomości i wywozu odpadów.

Pierwszy filar polega na zwolnieniu firm z czynszu najmu w lokalach użytkowych należących do miasta na jeden miesiąc, w którym to okresie, na mocy przepisów, przedsiębiorca ma zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Drugi filar, analogiczny do pierwszego, dotyczy czynszów dzierżawnych  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W tym przypadku także nastąpi zwolnienie z czynszu dzierżawnego na jeden miesiąc, w którym to okresie, na mocy przepisów, przedsiębiorca ma zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Trzeci filar oznacza możliwość umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu wpłaty podatku od nieruchomości na indywidualny wniosek przedsiębiorcy za okres jednego miesiąca, który odnotował znaczący spadek przychodów. Ostatni, czwarty filar, dotyczy 50% obniżki na odbiór odpadów na okres jednego miesiąca dla przedsiębiorców mających podpisaną umowę z miejską spółką MPGK Sp. z o.o.

– Przedłużamy na grudzień ten sam zakres zwolnień dla podmiotów objętych już naszą ulgą w listopadzie z branży gastronomii, fitness oraz parków rozrywki i rekreacji. Wnioski wszyscy beneficjenci będą mogli składać do końca roku. Jeśli ktoś składał wniosek w ramach pomocy na listopad, musi złożyć dodatkowy wniosek na grudzień. Natomiast jeśli ktoś nie złożył w ogóle jeszcze wniosku – może to zrobić na cały okres, tj. listopad i grudzień – mówi Mariusz Jankowski, naczelnik wydziału obsługi inwestorów.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzono ograniczenia i zakazy prowadzenia działalności gospodarczej – zbiorowe formy kultury i rozrywki, m. in. ograniczając działalność obiektów kulturalnych i związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych. – Obecnie działalność kulturalna może być prowadzona bez udziału publiczności,  jedynie w Internecie. Dlatego podjąłem decyzję, by naszymi zwolnieniami w ramach Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy 2.0+ objąć dodatkowo kulturę – mówi prezydent Marcin Krupa. Z 4 filarów zwolnień będą mogły skorzystać podmioty, które prowadzą działalność kulturalną w Katowicach, w tym najemcy „Lokali na Kulturę”.

Katowicki Pakiet Przedsiębiorczości opiera się na kilku regulacjach prawnych i wymaga podjęcia różnych działań. – Aby skorzystać z konkretnej pomocy oferowanej w ramach Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy 2.0+ należy złożyć do Urzędu Miasta Katowice odpowiednie wnioski. Są one maksymalnie uproszczone, w ramach obowiązujących przepisów prawa, by każdy przedsiębiorca mógł szybko ubiegać się o pomoc. Będziemy bazować na oświadczeniach, które będą składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej – mówi Mariusz Jankowski, naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Katowice.

Akcję pomocową w ramach Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy koordynuje katowicki Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink, który został otwarty przez Miasto Katowice w ubiegłym roku. Pracownicy Inkubatora Rawa.ink obsługują przedsiębiorców pod numerami telefonów:  32 705 47 47, 32 705 47 46, 32 705 47 11, 32 259 31 53, 32 259 32 77, oraz mailem: rawa.ink@katowice.eu.

WIOSENNE PAKIETY OSŁONOWE W KATOWICACH SPEŁNIŁY SWOJĄ ROLĘ

Warto przypomnieć, że wiosną tego roku decyzją prezydenta Marcina Krupy, przy współpracy z radnymi wszystkich klubów Rady Miasta Katowice zostały wdrożone trzy pakiety osłonowe adresowane do przedsiębiorców, podmiotów sektora NGO i ludzi świata kultury.

Co ważne, prawie wszyscy uprawnieni zdecydowali się skorzystać z zapisów Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy 1.0. 100% zwolnienie z opłat czynszu najmu objęło 573 podmiotów, a 50% bonifikata dotyczyła 676 podmiotów. Łączna suma wspomnianych bonifikat wyniosła  5,7  mln zł. Dodatkowo bonifikaty związane z dzierżawami objęły 85 podmiotów na łączną sumę ponad 275 tys. zł.  Z kolei 458 podmiotów otrzymało 50% bonifikatę za koszty wywozu śmieci – na łączną sumę ponad 186 tys. zł. Natomiast z zwolnień z podatku od nieruchomości i przedłużenia terminów płatności z podatku od nieruchomości skorzystało 108 podmiotów na łączna kwotę ponad 4,5 mln zł.  Reasumując w ramach realizacji Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy Miasto udzieliło ponad 2000 uprawnionym przedsiębiorcom ulg i bonifikat w wysokości prawie 11 mln zł.

Dodatkowo, dzięki współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, utworzony został Punkt doradztwa Kryzysowego przy Centrum Wsparcia MSP, dzięki któremu pomoc znalazło już  ponad 150  firm z Katowic. W Punkcie przedsiębiorcy otrzymują kompleksową pomoc prawną, kadrową, marketingową, psychologiczną i finansową. Znacząca część korzystała z doradztwa ubiegając się o subwencję w ramach tarczy antykryzysowej PFR, czy przeprowadzając restrukturyzację swoich biznesów. Działalność Punktu jest kontynuowana i mogą z jego usług skorzystać katowiccy przedsiębiorcy. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy, w ramach Tarczy Antykryzysowej, wypłacił ponad 141 mln zł.

Pandemia niemal z dnia na dzień pozbawiła możliwości pracy i dochodu niemal wszystkich katowickich artystów – muzyków, aktorów, artystów sztuk wizualnych czy organizatorów wydarzeń kulturalnych. W ramach miejskich działań osłonowych zrealizowano konkursy, w ramach których 500 tys. zł trafiło do indywidualnych twórców, niezależnych instytucji kultury, młodych artystów, pisarzy i katowickich mediów zaangażowanych we wsparcie na swoich antenach katowickich artystów. W ramach konkursu „Lokaty w Kulturę”, twórcy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy nadesłali aż 208 projektów. Ostatecznie kwota 300 tys. zł została rozdysponowana pomiędzy autorów 84 z nich. Pomysły na wirtualne koncerty, prace nad spektaklami teatralnymi, warsztaty prowadzone przez Internet, a nawet mini seriale publikowane w sieci zostały nagrodzone kwotami od 2 do 7 tys. zł.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

Foto: M. Malina