Podjechać lisa

4 listopada 2014

Czyli urządzić na niego polowanie udało się z powodzeniem Muzeum Śląskiemu w Katowicach. A wszystko dzięki nieocenionemu wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wartości 100 tysięcy złotych.

 

A mowa o nowym unikatowym obrazie autorstwa zapomnianego wybitnego, a jednocześnie wybitnego artysty, który malarskiego kunsztu uczył się u samego mistrza Jana Matejki. Dzieło zatytułowane „Podjazd lisa” Alfonsa Dunina-Borkowskiego wzbogaci zbiory malarstwa polskiego, będące w posiadaniu Muzeum Śląskiego. Co warto zaznaczyć instytucja właśnie stała się drugą w Polsce, która posiada eksponat pędzla genialnego malarza. Druga jego jedyna praca – „Jeźdźcy u wodopoju” – znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie. Niestety reszta dorobku twórczości Dunina-Borkowskiego zginęła na wschodzie. Obraz „Podjazd lisa” został po latach odnaleziony w prywatnej kolekcji i stanowi szansę zaprezentowania zwiedzającym charakterystyczną twórczość jego autora. Jak podkreśla kurator Galerii Malarstwa Polskiego Katarzyna Jarmuł obraz namalowany jest bardzo precyzyjnie z dbałością o wykończenie charakterystyczne dla maniery akademickiej.

– Wskazuje to na wielką dojrzałość warsztatową, która stanowi o jego zaskakująco dużej wartości – zaznacza Katarzyna Jarmuł. Płótno w niektórych fragmentach pokryte jest grubszą warstwą farby, co można powiedzieć stanowi pomost pomiędzy dawną szkołą malarską charakteryzującą się cienkim nakładaniu farby, a nowymi trendami, które zupełnie inaczej wykorzystywały już masę plastyczną.

Obraz można już podziwiać w Galerii Malarstwa Polskiego Muzeum Śląskiego.

 

Tekst i foto: Hanna Grabowska-Macioszek