Pierwszy dzwonek

1 września 2023

Po wakacyjnej przerwie, w poniedziałek 4 września, w szkołach znów rozbrzmi szkolny dzwonek. W katowickich placówkach naukę rozpocznie blisko 38 tys. uczniów.

– Wszystkim uczniom życzę, aby nowy rok szkolny przyniósł Wam dużo radości i satysfakcji związanej ze zdobywaniem wiedzy. To także okazja, by realizować swoje pasje i odkrywać nowe. Korzystajcie
z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, jaką przygotowały nasze prężnie funkcjonujące placówki edukacyjne, kluby sportowe, domy kultury i stowarzyszenia działające na terenie Katowic. Wam, pierwszoklasiści, życzę, abyście nawiązali nowe przyjaźnie. Do nauczycieli i pracowników naszych szkół kieruję słowa uznania dla Waszej cierpliwości i zaangażowania – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

2 333 dzieci szkolny dzwonek usłyszy po raz pierwszy. Największa liczba pierwszoklasistów pojawi się w murach: Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach, Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach,  Szkoły Podstawowej nr 28 im Karola Miarki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 21 w Katowicach i Szkoły Podstawowej nr 27 im. prof. Władysława Szafera w Katowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 22 w Katowicach – w każdej z wymienionych szkół utworzone zostały  4 oddziały klasy I, do których będzie uczęszczało łącznie ok. 400 uczniów.

Wśród prawie 38 tys. uczniów, ponad 16,5 tys. będzie uczyć się w szkołach podstawowych ogólnodostępnych. Natomiast 12,8 tys. uczniów będzie kontynuować naukę w szkołach średnich.

Najpopularniejsze szkoły w Katowicach

W rekrutacji do liceów ogólnokształcących na rok szkolny 2023/2024 największym zainteresowaniem cieszyło się niezmiennie II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach, gdzie ogółem chętnych do nauki były 3 752 osoby, z tego liczba chętnych z pierwszego wyboru to 433 osoby. Na drugim miejscu znalazło się IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach – 3 406, z tego liczba chętnych z pierwszego wyboru – 382, a na trzecim X Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach – 2 617 osoby, z tego liczba chętnych z pierwszego wyboru – 192 .

W przypadku techników największym zainteresowaniem cieszyło się Technikum nr 17 w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych, gdzie ogółem chętnych było 2 025 osób, z tego liczba chętnych z pierwszego wyboru wynosiła 300. Na drugim miejscu znalazło się Technikum nr 4 im. Powstańców Śląskich w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach, gdzie ogółem chętnych było 1 801, z tego liczba chętnych z pierwszego wyboru – 257, a na trzecim Technikum nr 1, wchodzące w skład Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach, gdzie ogółem chętnych było 941, z tego liczba chętnych z pierwszego wyboru – 179.

Jeśli chodzi o szkoły branżowe I stopnia największym zainteresowaniem cieszyła się Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 w Zespole Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach, gdzie ogółem uczyć chciały się 142 osoby, w tym w ramach pierwszego wyboru placówkę wybrało 37 osób, na drugim miejscu Szkoła Branżowa I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach z liczbą chętnych ogółem 89, w tym z pierwszego wyboru – 26, a na trzecim miejscu Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 7 w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego w Katowicach z liczbą chętnych ogółem 83, w tym z pierwszego wyboru – 20.

Nowe kierunku od 1 września

Z nowym rokiem szkolnym w Katowicach otwierane są nowe kierunki kształcenia. 1 września 2023 roku w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura rusza kierunek „Technik spawalnictwa”, w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. mjr Henryka Sucharskiego powstał oddział klasy pierwszej, w którym przedmiotem uzupełniającym jest język koreański lub język japoński. Z kolei w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zostają uruchomione dwa nowe kierunki: „Technik aranżacji wnętrz” w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich oraz oddziały klas
o specjalizacji mundurowej dla kierunków kształcenia „Technik eksploatacji portów i terminali”
i „Technik mechanik lotniczy” w Zespole Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza

Zmiany organizacyjnie i remonty

Od 1 września 2023 roku, w wyniku połączenia placówek, powstanie 8 nowych zespołów szkolno-przedszkolnych. Z kolei 3 funkcjonujące już zespoły zostaną powiększone przez włączenie istniejących placówek przedszkolnych.

Okres wakacji i wypoczynku dla uczniów to czas wytężonej pracy inwestycyjno–remontowej. W przerwie wakacyjnej zrealizowano ok. 50 zadań remontowych i usunięto 137 awarii.
– Kontynuujemy prace termomodernizacyjne samorządowych jednostek oświatowych, trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki, realizujemy inwestycje w ramach programu „Bezpieczny maluch na start”, nasze przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 40 a także z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia rozpoczną rok szkolny w nowych, dobrze wyposażonych, kolorowych salach dydaktycznych. Na podopiecznych Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 5 też czekają wyremontowane, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczenia w nowej lokalizacji – mówi Sławomir Witek, naczelnik wydziału edukacji i sportu.

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Szkole Podstawowej nr 48 czy Miejskim Przedszkolu nr 1 wyremontowano sanitariaty. W październiku planowane jest zakończenie budowy nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 36. W Szkole Podstawowej nr 10 blisko 1,6 mln zł zainwestowano w modernizację basenu. Remont przeszły także dwie placówki zniszczone w wyniku wybuchu gazu – w przypadku Szkoły Podstawowej nr 55 Specjalnej koszt prac to blisko 1,5 mln zł, natomiast w przypadku Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego to blisko 2 mln zł. Prace przeprowadzone w placówkach oświatowych polegały także na odświeżeniu sal lekcyjnych, czy tam, gdzie było to konieczne – wymianie instalacji. W sumie w okresie od stycznia do sierpnia Centrum Usług Wspólnych, które realizuje remonty w szkołach wydatkowało na ten cel ponad 40 mln zł.

Unikatowe programy

– W roku szkolnym 2023/2024 kontynuowane będą nasze autorskie programy, wzbogacające i uatrakcyjniające ofertę edukacyjną takie jak: rozwijające zamiłowanie do przedmiotów ścisłych poprzez doświadczanie i eksperymentowanie ,,Zakodowane Katowice” i ,,Matematyczne Katowice”, realizowany w szkołach ponadpodstawowych program edukacji regionalnej ,,Serce Metropolii – Katowice Moje miejsce na Ziemi”, program nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych ,,Jak ryba w wodzie” oraz jego kontynuacja dla najbardziej utalentowanych uczniów klas IV pod nazwą ,,Pływacka Elita Katowic” czy też odpowiadający potrzebom związanym z wyborem dalszej edukacji, a także potrzebom rynku pracy, projekt ,,Katowice Miastem Fachowców” – mówi Waldemar Bojarun, wiceprezydent Miasta Katowice odpowiedzialny za edukację.

Ponadto w nowym roku szkolnym w dalszym ciągu realizowane będą aktywności związane z integracją dzieci polskich i ukraińskich finansowane ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych UNICEF, dzięki którym dzieci i młodzież mogą brać udział w szeregu zajęć integracyjnych, wypoczywają, uczestniczą w zajęciach rozwijających pasje i zainteresowania. Miasto zaadoptowało także nowe pomieszczenia dydaktyczne w Miejskim Przedszkolu nr 35 w ZSO nr 1, powstały 4 Centra Wsparcia Dziecka i Rodziny, wyposażono sale integracji sensorycznej, sale językowe, zakupiony został sprzęt sportowy, laptopy dla nauczycieli, zorganizowano warsztaty i konferencje dla nauczycieli. Dodatkowo zakupiono dla wszystkich szkół średnich aplikację wspierającą młodzież RESQL, a dzięki pozyskanej darowiźnie Taipei możliwe było wyremontowanie parteru internatu w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w którym od września zamieszka ucząca się w Katowicach młodzież.

Nie sposób nie wspomnieć o przygotowaniach do obchodów w ramach przyznanego Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. Oferta inspirujących i innowacyjnych aktywności popularyzujących naukę wzbogaci propozycje katowickich samorządowych szkół.

Więcej na temat dostępnych programów można znaleźć na stronie internetowej miasta, pod adresem www.katowice.eu.

Już dziś zapraszamy na miejska inaugurację roku szkolnego 2023/24 z udziałem prezydenta Marcina Krupy do Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 11.00.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice