Otwarcie budynku łaźni głównej

17 sierpnia 2017

Drugi etap rewitalizacji Muzeum Śląskiego, rozpoczęty w 2014 roku, dobiega końca. Oddanie do użytku nowej przestrzeni budynku łaźni głównej, które nastąpi 9 września, uświetni otwarcie wystawy „Zaczęło się od ziarna… Historia roślin uprawnych”.

 

Inwestycja realizowana była w latach 2014–2017 w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009–2014, a także z udziałem środków krajowych pochodzących z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, województwa śląskiego i miasta Katowice. Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 30 milionów złotych, z czego dofinansowanie ze środków MF EOG i MKiDN wyniosło 12,5 mln zł, pozostałą wartość projektu stanowił wkład własny województwa śląskiego i miasta Katowice.

 

Nowe przestrzenie, nowe możliwości

Zabytkowy budynek łaźni głównej, wybudowany z początkiem XX wieku i mieszczący wówczas jedną z pierwszych łaźni łańcuszkowych na Górnym Śląsku, znajduje się na wzniesieniu na północ od głównego wejścia do Muzeum Śląskiego, w sąsiedztwie maszynowni szybu „Warszawa I”. Oddanie przestrzeni do użytku jest finałem drugiego etapu rewitalizacji obejmującej również budynek stolarni (otwarty w maju bieżącego roku) oraz zagospodarowanie terenu, na którym znajdzie się m.in. naziemny parking dla autokarów. Realizacja projektu pozwoliła na utworzenie ponad 2200 m2 nowej powierzchni użytkowej w budynkach oraz zagospodarowanie terenu o powierzchni 1,25 ha, co znacznie rozszerza ofertę Muzeum Śląskiego i katowickiej Strefy Kultury.

W ramach projektu doposażono także pracownię digitalizacji, która dzięki zakupionemu sprzętowi może dokonywać trójwymiarowej dokumentacji rzeźb i innych obiektów przestrzennych. Łaźnia główna stanie się nowym miejscem pracy działów muzeum, które do tej pory zlokalizowane były w budynku przy alei Korfantego. Rozwój pracowni działów Historii, Archeologii i Etnologii oraz wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt umożliwi muzeum pełnienie funkcji centrum kompetencji, usług i badań dla innych instytucji.

 

Inauguracja wystawy

Budynek łaźni to także nowe miejsce na ekspozycje czasowe, a przestrzeń wraz z zapleczem technicznym spełniać będzie jednocześnie wymagania niezbędne do organizacji większych koncertów oraz spotkań. W zrewitalizowanej łaźni jako pierwsza zaprezentowana zostanie wystawa „Zaczęło się od ziarna… Historia roślin uprawnych”, która jest zaproszeniem do dyskusji na temat nieustannego wzajemnego wpływu człowieka i świata flory. To także opowieści o roślinach zajmujących wyjątkowe miejsce w historii świata: herbacie, która doprowadziła do wielu konfliktów i wojen czy ziemniaku, który przywieziony z Ameryki uratował mieszkańców Europy przed głodem.

 

Nie bez znaczenia pozostaje miejsce wystawy. Muzeum Śląskie znajduje się na terenie byłej kopalni węgla kamiennego, powstałego z roślin, które miliony lat temu zdecydowały o obecnym kształcie regionu. Temat ekspozycji dotyka zagadnień związanych z historią naturalną regionu, Polski oraz całego świata, jednocześnie nawiązując do przedwojennych tradycji i zbiorów Muzeum Śląskiego, w którym funkcjonował Dział Przyrody Ożywionej i Nieożywionej. Pretekstem do powstania wystawy były odkryte na terenie województwa śląskiego, unikatowe w skali kraju stanowiska neolityczne. „Zaczęło się od ziarna…” to także próba wypełnienia luki związanej z brakiem muzeów historii naturalnej w Polsce.

 

Na zwiedzanie wystawy zapraszamy od 9 września. W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa (9–10 września) odbędą się warsztaty dla dzieci oraz spacer dla rodzin, w trakcie którego m.in. nauczymy uczestników jak odróżniać gatunki drzew.