Oni nie mają wakacji…

15 lipca 2022

Czyli…remonty drogowe w Katowicach.

Ruszają prace na ul. Chorzowskiej, gdzie wprowadzona będzie czasowa organizacja ruchu. Ekipy drogowców pojawią się także w kilku innych miejscach, gdzie zadbają o chodniki dla pieszych. Wykonawca nowego mostu nad Rawą w ciągu ul. Bankowej rozpoczyna rozbiórkę – tam także będzie obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu.

– Utrzymanie odpowiedniego stanu chodników i dróg wymaga konsekwentnej i ciągłej pracy miejskich służb. W tym roku Miejski Zarząd Ulic i Mostów przeprowadził już szereg doraźnych napraw, w ramach tzw. prac pozimowych, m.in. na ulicy Chorzowskiej, Armii Krajowej czy Murckowskiej. Wakacje to również sezon wytężonej pracy. Wyjazdy urlopowe obniżają natężenie ruchu w dużych miastach i jest to bardzo dobry czas na przeprowadzanie remontów, by związane z nimi zmiany w organizacji ruchu były jak najmniej odczuwalne przez mieszkańców – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

18 lipca, jeśli warunki pogodowe będą sprzyjające, rozpocznie się remont nawierzchni ul. Chorzowskiej od skrzyżowania z ul. Tysiąclecia w kierunku miasta Chorzów. Naprawy nawierzchni będą realizowane fragmentami, co wiąże się z odcinkowymi zamknięciami pasa ruchu, na którym będą wykonywane prace. Jednocześnie zostanie zachowana przejezdność jednym pasem ruchu. Roboty będą wykonywane przez służby MZUiM Katowice w ramach posiadanych środków finansowych.

— W przyszłym tygodniu ogłaszamy również przetarg na przebudowę ul. Chorzowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Ułańską. To odcinek, którego modernizację zapowiadaliśmy w czasie wiosennego remontu na nitce południowej – mówi Piotr Handwerker, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach. – Liczymy na sprawne poprowadzenie procedury przetargowej i szybkie przystąpienie do realizacji, na którą czekają mieszkańcy – dodaje.

W kwietniu bieżącego roku zakończył się remont ul. Chorzowskiej – na odcinku od granicy z Chorzowem  do włączenia ul. Tysiąclecia (z kierunku Chorzowa) z wyłączeniem odcinków na wysokości ul. Ułańskiej  i ul. Bolesława Chrobrego. Prace naprawcze uszkodzonej nawierzchni polegały na frezowaniu i wymianie warstwy asfaltu w miejscach szczególnie zniszczonych, a ich koszt to ponad 2,2 mln zł.

Coraz bliżej remontu kładki i mostu nad Rawą przy ulicy Bankowej

21 lipca zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w ciągu ul. Bankowej w Katowicach w związku z rozbiórką kładki oraz rozbiórką i budową nowego mostu w ciągu ul. Bankowej nad rzeką Rawą, tuż obok Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego.

Prace obejmują organizację budowy, zaplecza robót budowy i organizację ruchu. Zostaną też przygotowane rusztowania, osłony, zabezpieczenie rzeki, zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z budowy, zabezpieczenie sieci i urządzeń obcych, zabezpieczenie sieci pod obiektem na czas wykonywania robót. Ponadto należy rozebrać nawierzchnię chodników, izolację na moście, a także stalową konstrukcję mostową.

W tym miejscu powstanie nowa konstrukcja. W ramach prac dodatkowych wymieniona zostanie kanalizacja. Dla komfortu mieszkańców roboty będą prowadzone przy utrzymaniu ruchu pieszego, dlatego w pierwszym etapie ruch pieszy w ciągu ul. Bankowej zostanie utrzymany na starej kładce zlokalizowanej po zachodniej stronie istniejącego obiektu, natomiast na wysokości rozbieranego obiektu zostanie wprowadzone całkowite zamknięcie ul. Bankowej dla ruchu pojazdów. Ruch zostanie poprowadzony objazdem z wykorzystaniem ul. Warszawskiej i Szkolnej. W celu skomunikowania posesji położonych przy jednokierunkowym odcinku ul. Moniuszki, zaprojektowano wprowadzenie dwóch kierunków ruchu na odcinku od ul. Bankowej do ul. Szkolnej. W tym celu zlikwidowane jest parkowanie na jezdni na tym odcinku. W etapie drugim, ruch pieszy zostanie przekierowany ze starej kładki na nowy chodnik w ciągu nowego mostu.

Wykonawcą przedmiotowych robót będzie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” Sp. z o.o. ze Skoczowa. Koszt inwestycji to nieco ponad 4 mln zł, przy czym połowa tej kwoty to dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Inne remonty

Kilka dni temu zakończył się remont chodnika na ulicy Alfreda, przy Ośrodku Sportowym Kolejarz. Z powodu warunków atmosferycznych wydłużyła się realizacja remontu ul. Zielonogórskiej – od ul. Kołobrzeskiej do ul. Słupskiej. Prace powinny zakończyć do końca tygodnia. Pod koniec lipca bieżącego roku rozpocznie się budowa chodnika przy ul. Pijarskiej. Na początek sierpnia planowana jest budowa chodnika przy przedszkolu na ulicy Ordona. W sierpniu w rejonie ul. Cegielnia Murcki, bezpośrednio w sąsiedztwie Szpitala, powstanie utwardzony teren pod tymczasowy postój samochodów na ok. 100 pojazdów. Teren ten będzie utwardzony tymczasowo, gdyż docelowo ma tu przebiegać inwestycja związana z tramwajem na południe. Zakładany czas realizacji to ok. 2-3 tygodnie w uzależnieniu od warunków pogodowych.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej UM Katowice