Od Śląska do Beskidu…

16 maja 2023

… czyli Dzień Rzemiosła i Rękodzieła.

– Serdecznie zapraszamy 21 maja do Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” w godzinach 12.00 – 17.00 na imprezę plenerową ” Dzień Rzemiosła i Rękodzieła – od Śląska do Beskidu”. Podobnie jak w ubiegłym roku w organizację imprezy włączył się Regionalny Ośrodek Kultury z Bielska Białej. Dzień Rzemiosła i Rękodzieła w chorzowskim skansenie to od lat prawdziwe święto dawnych zawodów. W trakcie wydarzenia przypominamy jak wiele wysiłku wymagało stworzenie przedmiotów codziennego użytku – sznurka, garnka czy koszyka.

Podczas tegorocznej edycji zachęcimy gości do udziału w pokazach i warsztatach tematycznych, w trakcie których zwiedzający będą mogli spróbować swoich sił w m.in. powroźnictwie, ciesielstwie, biciu monet czy wikliniarstwie.

Młynarz zaprosi do wspólnego mielenia mąki, a na wystawie „młyny i młynarstwo” będzie można pomielić mąkę w żarnach, użyć młockarni a przed spichlerzem wymłócić ziarno cepami.

Nasi gościom będą mogli wykonać drewnianą zabawkę, spróbować swoich sił w praniu na tarze, czy sprawdzić się w prostych zadaniach stolarskich, skryba natomiast zaznajomi chętnych z tajnikami pisania gęsim piórem. T

ylko w skansenie ożyje ponad stuletni miech, który rozpalał będzie żar w warsztacie kowalskim, gdzie wykuwane będą metalowe przedmioty.

Pięknie naczynie z gliny będzie można wykonać własnoręcznie na kole garncarskim, pod okiem doświadczonej garncarki.

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku – Białej zaprosi do podpatrzenia pracy hafciarki i bibułkarki oraz nauczy szycia skórzanych pasów. Goście z Bielska Białej zorganizują także warsztaty malowania zabawki stryszawskiej.

Czas zwiedzającym umilą dwa zespoły regionalne, Zespół Pieśni i Tańca „Wisła” oraz Kapela „Cóż to” z Brennej, które wmieszają się w publiczność i dadzą wyjątkowe występy w zagrodach na terenie skansenu.

(Foto Dzień Rzemiosła z roku ubiegłego arch. MGPE)

DZIEŃ RZEMIOSŁA I RĘKODZIEŁA – OD ŚLĄSKA DO BESKIDU:

Zagroda z Frydka – Paweł Kowalczyk . klepanie kosy, . wyrób ramek pszczelarskich . lanie świec woskowych

Chałupa z Dziećkowic – szewstwo

Chałupa z Krasów – toczenie w drewnie, stolarstwo

Łąka między Krasowymi a Grzawą – pranie na tarach

Stodoła z Grzawy – pokaz wyrobu drewnianych ryczek (możliwość zakupu)

Młyn z Imielina/spichlerz z Warszowic – pokaz pracy młyna, oprowadzanie po wystawie „młyny i młynarstwo” Przed spichlerzem pokaz młócenia cepami zboża. Chętni będą mogli spróbować swoich sił w pracy tym narzędziem.

Spichlerz chłopski z Bojanowa – rzeźba

Łąka przy zagrodzie z Sołtysa (do kręgów ogniskowych) pokazy historyczne, skryba, kowalstwo, bicie monet, powroźnictwo. Każde ze stanowisk to warsztaty wraz z opowieściami o tych zawodach.

Zagroda z Panewnik – pokaz i warsztaty wikliniarskie

Kręgi ogniskowe – Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku Białej Chałupa ze Strzemieszyc – Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku Białej – zabawka w drewnie ze Stryszawy, szycie skórzanych pasów, bibułkarstwo, haft

Przy chałupie ze Strzemieszyc – garncarstwo – Wolna Ceramika

Rozmieszczenie pokazów może ulec zmianie.