O współpracy polsko-amerykańskiej

15 września 2020

Świętochłowice stały się wyjątkowo ważnym punktem na mapie wydarzeń łączących świat biznesu i polityki. Z udziałem samorządowców, polityków i naukowców odbyła się konferencja dedykowana świętochłowickim przedsiębiorcom.

Wspólnie zastanawiano się nad płaszczyznami współpracy gospodarczej między polskimi i amerykańskimi przedsiębiorstwami. Gospodarzem spotkania był Prezydent Świętochłowic – Daniel Beger.

Podsekretarz Stanu w MSZ – Paweł Jabłoński, podzielił się swoją wiedzą dotyczącą zawierania umów międzynarodowych w zakresie zamówień publicznych, a także wskazał płaszczyzny ewentualnej współpracy, jaką mogłyby wykorzystać polskie przedsiębiorstwa. Maria Salzman, przedstawiciel doradców Donalda Trumpa ds. Chin, przeanalizowała szanse wejścia na rynek amerykański polskich dostawców w świetle procedur bezpieczeństwa narodowego USA. Z kolei dobrymi praktykami w zakresie współpracy polsko-amerykańskiej podzielił się Aleksander Fiszer, Prezes Klubu Niezależnych Stowarzyszeń Twórców „MARCHOŁT” oraz Andrzej Matras, Dyrektor Finansowo-Administracyjny w DEMARKO Sp. z o.o.

Spotkanie zakończyło się ciekawymi dyskusjami, podczas których zarówno zaproszeni eksperci, jak i licznie przybyli przedsiębiorcy aktywnie dzielili się sugestiami, które miejmy nadzieję pozwolą odważniej patrzeć na współpracę gospodarczą między przedsiębiorstwami po dwóch stronach Atlantyku.

UM Świętochłowice