Nowy obiekt, nowy teren

14 września 2017

Jest pierwszym, który pojawił się na nowych 10 hektarach, bo o taki właśnie obszar powiększył się teren Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. Tym pierwszym jest Kościół z Bytomia Bobrka.

 

Obiekt o niezwykle interesującej historii można już zwiedzać. Jak mówił w trakcie uroczystego otwarcia dyrektor Muzeum Andrzej Sośnierz, to że udało się pozyskać kościół do zasobów muzealnych, to zasługa wielu ludzi, w tym wspaniałej załogi muzeum. – Dziękuję wszystkim, którzy współpracowali przy tym przedsięwzięciu – podkreśla Andrzej Sośnierz, wspominając ciekawą przeszłość obiektu. – Kościół ten trawiony przez pożar, odradza się jak Feniks z popiołów, a ten osmolony oryginalny krzyż jest tego symbolem – zaznacza.

Kościół z Bytomia Bobrka został odbudowany na nowych terenach muzealnych niewątpliwie dzięki przychylności władz województwa śląskiego. Co trzeba podkreślić Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” wzbogacił nie tylko swoje zbiory, ale także terytorium z 20 hektarów do 30. Nowy obszar stwarza nowe możliwości i na pewno będzie dogodnym miejscem dla następnych obiektów, dla ciekawych wydarzeń. – Ten kościół jest nie tylko dla mnie ważny ze względów politycznych z racji sprawowania funkcji członka zarządu województwa, ale dla mnie jako konserwatora zabytków ma ważne walory architektoniczne i historyczne. Kościół przyjechał na Śląsk w elementach w okresie międzywojennym. To ciekawy okres w dziejach Górnego Śląska, w którym za sprawą plebiscytu nastąpił jego podział na część polską i niemiecką. Ludzie przemieszczali się z jednej na drugą stronę granicy. Natomiast w tym czasie bardzo wiele działo się także w architekturze śląskiej. Pojawił się styl modernistyczny. Funkcjonalizm wypierał dawniejsze trendy, zdobywał architektoniczne szczyty. Znalazł też swoje odbicie w różnego typu poszukiwaniach w budowaniu w sposób szybki, niedrogi, bo takie wówczas pojawiły się potrzeby. Jedną z odpowiedzi na te potrzeby była typizacja i prefabrykacja z użyciem drewna. Kościół ten jest właśnie takim przykładem z zastosowaniem między innymi drewna klejonego – marszałek mówi Henryk Mercik.

Oficjalne otwarcie kościoła ewangelickiego z Bytomia – Bobrka, połączone było  z obchodami 500 – lecia reformacji na Górnym Śląsku. Prace nad rekonstrukcją kościoła rozpoczęto w 2016 roku. Odtworzono tapetę, napis nad prezbiterium oraz 100 krzeseł według oryginalnego wzoru. Konserwacji poddano m.in. fisharmonię, ołtarz i ambonę. Wchodząc do kościoła, warto zwrócić uwagę na krzyż znajdujący na elewacji zewnętrznej, który przetrwał pożar w 2014 roku. W obiekcie zaplanowano odprawianie nabożeństw, imprez oraz koncertów.

Tekst i foto: Hanna Grabowska-Macioszek