Nowe trasy już są

15 września 2014

Kolejnych 11 km tras rowerowych przybyło w Rudzie Śląskiej. W ramach unijnego dofinansowania przebudowane zostały trzy istniejące szlaki turystyczne, położone w południowej części miasta.

 

-To kolejna inwestycja w Rudzie Śląskiej, która polegała na dostosowaniu do ruchu rowerowego istniejących szlaków turystycznych. – W tym roku oddamy do użytku ponad 14 km nowych tras
i ścieżek rowerowych. Zdajemy sobie sprawę, że jest to kropla w morzu potrzeb ale musimy pamiętać, że do 2012 takich dróg dla rowerzystów mieliśmy w Rudzie Śląskiej niespełna 8,5 km – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Wierzę że z każdym rokiem pod tym względem będzie już coraz lepiej, ponieważ w Rudzie Śląskiej, jak i w innych miastach, musimy stawiać na infrastrukturę rowerową, która jest podstawą budowy dobrego systemu komunikacji miejskiej – dodaje.

Pierwsza i najdłuższa z trzech nowych tras połączyła tereny leśne przy ul. Podlaskiej z rozlewiskami potoku Jamna na granicy z Mikołowem i ma długość ponad 7,8 km. Kolejna trasa o długości 2,2 km rozpoczyna się na skrzyżowaniu ulic Pułaskiego i Ligockiej i tym samym łączy się z pierwszą trasą. Następnie ulicą Ligocką i dalej drogą polną i leśną prowadzi do granicy z Katowicami. Ostatnia trasa swój początek ma na granicy z Mikołowem i przebiega ul. 1 Maja do ul. Skargi, gdzie łączy się z pierwszą z tras. – Prace, które prowadzone były w ramach inwestycji, polegały głównie na odpowiednim oznakowaniu tras na całym ich przebiegu, tj. na ulicach, ścieżkach leśnych i polnych – tłumaczy Jacek Otrębski.

W ramach inwestycji powstała również infrastruktura okołorowerowa. – Na najdłuższej z tras utworzone zostały dwa miejsca wypoczynku, które składają się z ławek oraz stojaków na rowery. Postawione zostały również kosze na śmieci. Ponadto zainstalowane zostały tam tablice z informacją o przebiegu tras wraz z ich opisem – wylicza Jacek Otrębski. Miejsca te zlokalizowane zostały przy ul. Morskiej oraz w rejonie skrzyżowania ulic Skargi i Poniatowskiego. Dodatkowo tablice informacyjne zainstalowane zostały także przy ul. Piłsudskiego w rejonie ul. Gościnnej oraz przy ul. 1 Maja w rejonie ul. Polnej.

Realizacja całej inwestycji kosztowała około 25 tys. zł. 85 proc. tej kwoty stanowi dofinansowanie ze środków unijnych, które miastu przyznano w ubiegłym roku.

Obecnie w mieście istnieje 25,67 km ścieżek oraz szlaków rowerowych. Na koniec roku będzie ich

o prawie 15 km więcej. Przypomnijmy, że w tym roku nowe ścieżki rowerowe powstaną wzdłuż
ul. 1 Maja w Czarnym Lesie oraz wzdłuż ul. Górnośląskiej w Bykowinie. Razem będzie to 1,2 km nowych tras.

Ponadto przedłużona zostanie ścieżka rowerowa przy ul. Piłsudskiego do granicy z Katowicami /0,55 km/ oraz wyznaczona zostanie trasa rowerowa od zakończenia dotychczasowej ścieżki rowerowej przy ul. Piłsudskiego do ośrodka „Przystań”. W ten sposób przybędzie 1,7 km nowej trasy rowerowej. Kolejna ścieżka rowerowa o długości 0,8 km przybyła już w mieście dzięki otwarciu dla ruchu w marcu tego roku ul. Bielszowickiej.

Przy planowaniu nowych tras i ścieżek rowerowych niezwykle ważna jest opinia samych rowerzystów, dlatego władze miasta w kwietniu tego roku zdecydowały się zorganizować debatę na temat infrastruktury rowerowej w Rudzie Śląskiej. Jej pokłosiem było utworzenie specjalnej zakładki na stronie internetowej miasta (www.rudaslaska.pl/rowerowa-ruda), która jest źródłem informacji o trasach rowerowych w mieście: istniejących, obecnie realizowanych i planowanych. Ponadto mieszkańcy za pośrednictwem adresu mailowego rower@rudaslaska.pl mogą przesyłać uwagi oraz propozycje dotyczące infrastruktury rowerowej w mieście.

Urząd Miasta Ruda Śląska